[ MENU DODATKOWE ]


Program

Program I dzień

« wstecz

 I dzień – 10.03.2021 r. (6 godzin 50 minut)

9.00-9.30

Otwarcie konferencji – 30 min.

 

Krajobraz w czasach globalizacji

A (95 minut)

9.30-9.50

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, dr arch. kraj., hist. sztuki Andrzej Siwek – Park kulturowy – między presją globalizmu, a ochroną wartości lokalnych – studium przypadku

9.50-10.10

Dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. uczelni – Globalne przewartościowanie – krajobraz miasta w dobie kryzysów

10.10-10.30

Prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski – Czy krajobraz ma narodowość? Czyli: historia jednego znaczka

10.30-10.50

Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm – Krajobraz globalny – powód do dumy i wstydu? (przykład mokradeł Mezopotamii)

10.50-11.05
Dyskusja 15 min.
11.05-11.15
Przerwa 10 min.
 

B (90 minut)

11.15-11.30

Dr Agnieszka Kępkowicz – Krajobraz zasobu, swojskości, pokusy i przeżycia – atrakcyjność przestrzeni a psychologia ewolucyjna

11.30-11.45

Dr inż. Ewelina Widelska – Krajobrazy priorytetowe w kontekście współczesnych działań rewitalizacyjnych

11.45-12.00

Mgr hist. Roman Marcinek– Okopy św. Trójcy. Kresowy mit wpisany w krajobraz

12.00-12.15

Dr inż. arch. Agata Gajdek; dr inż. Anita Poradowska – Opuszczony krajobraz rolniczy – miejsce powracającej przyrody i odchodzącej kultury

12.15-12.30

Mgr inż. arch. kraj. Sylwia Szefler – Ochrona wartości przyrodniczo-kulturowych gminy Puchaczów wobec zagrożeń globalizmu dotyczących obszarów wiejskich

12.20-12.45
Dyskusja 15 min.
12.45-13.25
Przerwa 40 min.

.

Globalizacja a bezpieczeństwo i warunki życia

A (95 minut)

13.25-13.45

Dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer – Krajobrazy w sieci powiązań globalnych a rzeczywistość post-pandemiczna

13.45-14.00

Dr hab. Renata Giedych Strategie udostępniania publicznych terenów otwartych w czasie pandemii COVID-19

14.00-14.15

Dr inż. arch. Renata Jóźwik – Terapeutyczne znaczenie terenów zieleni w rekonwalescencji zdrowotnej – jak może wyglądać przestrzeń w dobie post-covid?

14.15-14.30

Dr inż. Agnieszka Mandziuk; dr hab. Beata Fornal-Pieniak – Gotowość zapłaty za rekreację w lasach miejskich na przykładzie średniego miasta w dobie pandemii COVID-19 w Polsce – studium przypadku

14.30-14.45

Dr Paulina Polko; dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic – Czynniki kształtujące bezpieczeństwo w parkach miejskich

14.45-15.00
Dyskusja 15 min.
15.00-15.10
Przerwa 10 min.
 

B (100 minut)

15.10-15.30

Prof. dr hab. Bożena Denisow – Reakcja flory pożytkowej na trendy rozwojowe w obszarach wiejskich

15.30-15.50

Dr hab. Małgorzata Milecka, prof. uczelni – Świat zwierząt wobec zmian globalizacyjnych

15.50-16.05

Dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. uczelni; dr hab. Eliza Kalbarczyk, prof. uczelni – Ocena rozkładu opadów atmosferycznych w Polsce dla potrzeb architekta krajobrazu

16.05-16.20

Dr hab. Eliza Kalbarczyk, prof. uczelni; dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. uczelni – Planowanie adaptacji do zmian klimatu w wybranych polskich miastach

16.20-16.35

Dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic – Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w programowaniu współczesnych terenów zieleni

16.35-16.50
Dyskusja 15 min.
 


 

Program II dzień

« wstecz

 II dzień – 11.03.2021 r. (7 godzin 5 minut)

 

Kulturowy wymiar globalizacji

A (100 minut)

9.00-9.20

Prof. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak – Czy globalizacja wyklucza regionalizm?

9.20-9.40

Prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk; dr hab. Agnieszka Jaszczak; mgr inż. Abdalla Omer Elkhatib – Przenikanie kultur na przykładach przestrzeni publicznych w wybranych krajach Bliskiego Wschodu

9.40-9.55

Dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak – Edukacja globalna dzieci w zakresie kształtowania krajobrazu – Global Garden Project Praia (Republika Zielonego Przylądka)

9.55-10.10

Dr inż. arch. Michał Uruszczak – Rysunek odręczny jako narzędzie pracy architekta krajobrazu

10.10-10.25

Dr inż. arch. kraj. Natalia Kot – Ogród globalny – trzeci krajobraz miasta Świdnika

10.25-10.40
Dyskusja 15 min.
10.40-10.50
Przerwa 10 min.
 

B (95 minut)

10.50-11.10

Prof. dr hab. Jan Rylke –Historia sztuki ogrodowej jako nauka kompletna z aspektem globalnym

11.10-11.25

Dr inż. Seweryn Malawski – Rodzimość w dobie kosmopolityzmu – koncepcja ogrodu u schyłku XVIII wieku w twórczości Jana Krzysztofa Kluka (1739-1796)

11.25-11.40

Mgr arch. kraj. Joanna Dobrzańska; dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. uczelni; dr hab. inż. Monika Ziemiańska, prof. uczelni; dr inż. Paweł Lochyński – Drzewa jako bioindykatory stanu środowiska na obszarach wydobycia miedzi

11.40-11.55

Inż. Michalina Piegat; dr hab. Eliza Kalbarczyk, prof. uczelni – Wdrażanie działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu w wybranych miastach Polski

11.55-12.10

Dr inż. Margot Dudkiewicz, inż. Uliana Havryliv – Doświadczanie sztuki w przestrzeni miasta na przykładzie otoczenia Galerii Labirynt w Lublinie

12.10-12.25
Dyskusja 15 min.
12.25-13.05
Przerwa 40 min.
 

Rozwój miast wobec globalizmu

A (95 minut)

13.05-13.25

Prof. dr hab. Jerzy Solon – Kształtowanie struktury przestrzennej krajobrazu w kontekście rozwoju zrównoważonego – rozważania na marginesie audytu krajobrazowego

13.25-13.40

Dr inż. arch. Justyna Rubaszek; prof. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak – Czy miasto kompaktowe może być miastem zielonym? 

13.40-13.55

Dr inż. arch. Eliza Sochacka; dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka – Ocena urbanistycznego znaczenia oraz kulturowej i społecznej wartości obiektów zieleni Szczecina

13.55-14.10

Dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka – Odnowa osiedla mieszkaniowego objętego ochronną konserwatorską z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

14.10-14.25

Dr inż. Margot Dudkiewicz; mgr inż. Anna Łuka – Sensoryczne przestrzenie publiczne na przykładzie „Placu Niedźwiedziego” w Adamowie (woj. lubelskie)

14.25-14.40
Dyskusja 15 min.
14.40-14.50
Przerwa 10 min.

B (105 minut)

14.50-15.05

Dr hab. inż. arch. kraj. Beata J. Gawryszewska; dr inż. arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik – Projekt EXPO Horticultural 2029 w Łodzi

15.05-15.20

Dr inż. arch. kraj. Kinga Kimic; mgr inż. arch. kraj. Karina Ostrysz Ocena rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury w kształtowaniu miejskich przestrzeni publicznych – aspekty przyrodnicze, funkcjonalne i społeczne

15.20-15.35

Dr inż. arch., mgr szt. Anna Sołtysik Miasto dla mieszkańców – woonerf i parki kieszonkowe - elementy zmieniające jakość przestrzeni miejskiej

15.35-15.50

Prof. dr hab. inż. Lech Lichołai; dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar Wiaty przystankowe jako element zrównoważonego projektowania współczesnych miast

15.50-16.05

Dr inż. Marta Weber-Siwirska; Barbara Ruta (studentka specjalności architektura krajobrazu) Zieleń w wewnętrznych przestrzeniach publicznych na przykładzie galerii handlowych we Wrocławiu

16.05-16.20

Dr inż. arch. kraj. Katarzyna Rędzińska Forum Architektury Krajobrazu – analiza dyskursu

16.20-16.35
Dyskusja 15 min.
 
16.35-17.05

Dyskusja podsumowująca i zamknięcie konferencji

Uwaga: Kolorem niebieskim oznaczono wystąpienia 15 min. + 5 min. rezerwy na sprawy techniczne, pozostałe wystąpienia 10 min. + 5 min. rezerwy na sprawy techniczne. Godziny wystąpień mogą ulec niewielkim zmianom, w zależności od przebiegu konferencji.