promocja   Dział Komunikacji
i Wymiany Akademickiej

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, IVp. mapa JAK TRAFIĆ?
tel. (+ 81) 445 66 91, 445 65 12, e-mail: promocja@up.lublin.plRegulaminy

« wstecz

Regulamin
oficjalnych profili i stron Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzonych w mediach społecznościowych

 

Definicje:
A. Strona lub profil: oficjalne konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w serwisach Facebook (zwana również: fanpage) pod adresem:
www.facebook.com/up.lublin,  Instagramie  www.instagram.com/uplublin, Twitter www.twitter.com/UPLublin, LinkedIn  www.linkedin.com/school/uniwersytet-przyrodniczy-w-lublinie, Youtube  www.youtube.com/user/UPLublin
B. Użytkownik: za użytkownika stron ub profili UP w Lublinie rozumiemy każdą osobę, która ma polubioną naszą stronę i/lub publikuje na nim treści bądź wchodzi w interakcje.
C. Nadzór nad stroną/profilami sprawuje Dział Komunikacji UP w Lublinie.


1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, będąc uczelnią otwartą na nowe drogi komunikacji, prowadzi oficjalne konta – strony i profile w mediach społecznościowych w celu ułatwienia komunikacji ze społecznością akademicką: studentami, doktorantami, pracownikami, absolwentami  i osobami zainteresowanymi.  

2. Naszą stronę/profil traktujemy jako platformę  wymiany informacji, inspiracji, opinii oraz bezpośredniego kontaktu z fanami - zachęcamy do prowadzenia dyskusji oraz aktywnego z korzystania ze strony.


3. Troszcząc się o poziom komunikacji, zwracamy się do naszych fanów – użytkowników stron/profili z prośbą o przestrzeganie  regulaminów ogólnych portali Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, a także niniejszego regulaminu. W ten sposób chcemy promować przyjazną kulturę wypowiedzi i tworzyć miejsce bezpiecznej wymiany informacji  w atmosferze wzajemnego szacunku


-  tym celu:
1) Za niedopuszczalne uznajemy wpisy wulgarne, niecenzuralne, rasistowskie, naruszające dobre obyczaje oraz niezgodne z prawem.
2) Każdy użytkownik odpowiada za to, żeby nie obrażały one innych użytkowników, a także nie naruszały praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji.  W przypadku bezpośredniego zamieszczania na stronie  lub linkowania do zdjęć, filmów lub innych obrazów przedstawiających inne osoby, należy upewnić się, że wyrażają one na to zgodę.
3) Niedozwolone jest spamowanie, promowanie innych stron, blogów, publikowanie materiałów reklamowych bądź zawierających inne treści komercyjne oraz materiałów niezwiązanych  z tematyką strony/profilu UP w Lublinie lub poszczególnych wątków.
4) Ponieważ nasze strony/profile są forum publicznym i wszystkie treści na nich zamieszczane są dostępne i widoczne dla innych użytkowników,  nie należy zamieszczać tu żadnych danych osobowych – swoich lub cudzych – ani innych treści, które użytkownik chce pozostawić jako prywatne.
5) Prosimy o przestrzeganie netykiety. Jej zasady można znaleźć np. tu: pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta


4. Zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do treści, które naruszają niniejszy Regulamin lub inne przepisy, w tym przepisy obowiązującego prawa. Użytkownicy notorycznie naruszający postanowienia Regulaminu mogą zostać zablokowani.


5. Zwracamy uwagę, że treści i linki publikowane przez użytkowników strony/profilu nie odzwierciedlają opinii i poglądów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


6. W sprawach organizacyjnych oraz w przypadku problemów technicznych, prosimy  o kontakt mailowy pod  adresem:  portal@up.lublin.pl

Dla portalu Facebook:


7. Przedstawione powyżej zasady nie naruszają postanowień  "Oświadczenia dotyczącego praw i obowiązków" z dnia 30 stycznia 2015 r. i "Regulaminu usługi Strony na Facebooku" z dnia 30 marca 2017 r. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie serwisu Facebook.