[ MENU DODATKOWE ]


INTERESARJUSZE ZEWNĘTRZNI WYDZIAŁU BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

INTERESARJUSZE ZEWNĘTRZNI WYDZIAŁU BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

« wstecz

 

Rada Interesariuszy

1) Uczestnikami Rady Interesariuszy są przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego wskazani przez Rady Programowe funkcjonujących na Wydziale kierunków studiów;

2) Rady programowe poszczególnych kierunków studiów ściśle współpracują z Radą Interesariuszy;

3) Zadania  Rady Interesariuszy na Wydziale Biologii Środowiskowej obejmują:


• wspieranie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Rad Programowych poszczególnych kierunków w zapewnieniu  jakości kształcenia z potrzebami rynku pracy i  zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji;
• opiniowanie efektów uczenia się i programów kształcenia nowych kierunków studiów oraz kierunków studiów już  funkcjonujących na Wydziale;
• monitorowanie funkcjonowania programów kształcenia oraz analiza i wymiana doświadczeń w tym zakresie;
• wyrażanie opinii na temat prac dyplomowych i prowadzonych kierunków studiów w odniesieniu do potrzeb rynku pracy;
• opiniowanie miejsc odbywania praktyk przez studentów;
• wspieranie WKdsJK i Rad Programowych Wydziału w trakcie organizowania konferencji, warsztatów, praktyk dla studentów i inne działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia.
 

 

Skład Rady Interesariuszy:

 

 

Kierunek studiów

 

Interesariusze

 

BIOBEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Mgr inż. Agnieszka Szymula, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód w Lublinie PGW „Wody Polskie”

Mgr Andrzej Odyniec, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dr  Arkadiusz Iwaniuk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Mgr Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, UM Lublin

BIOLOGIA

Dr Przemysław Stachyra, Roztoczański Park Narodowy

Mgr inż. Jarosław Szymański, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego

Dr Michał Solis, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Mgr Marcin Brzyski, URSAPHARM Poland sp. zoo

 

BIOKOSMETOLOGIA

Mgr Aleksandra Głuchowska-Skorek, O Lala Kosmetologia

Mgr Stanisława Dziuba, "ARNICA" sklep zielarsko-medyczny, Podzamcze 4 , 20-126 Lublin

Dr  Arkadiusz Iwaniuk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Mgr inż. Bogdan Domański, Przedsiębiorstwo Handlowe KRAUTEX

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dr Przemysław Stachyra, Roztoczański Park Narodowy

Mgr inż. Jarosław Szymański, dyrektor Poleskiego Parku Narodowego

Mgr inż. Agnieszka Szymula, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód w Lublinie PGW „Wody Polskie”

Dr inż. Mirosław Korzeniowski, prezes Zarządu, Stowarzyszenie Agroekoton

ZARZĄDZANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Mgr inż. Agnieszka Szymula, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód w Lublinie PGW „Wody Polskie”

Mgr Andrzej Habros, Wójt Gminy Ludwin

Mgr Jan Hołownia, prezes Zarządu „Szarłat” MIW Lenkiewicz spółka jawna

Mgr Stanisław Trzonkowski, Gospodarstwo Ogrodnicze, Sokółka