BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Moduły kierunku Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia

« wstecz

00_zywienie_holistyczne_pza1s_000_a.docx
01_anatomia_zwierzat_pza1s_001
02_biologia_zwierzat_gospodarskich_pza1s_002
03_biologia_zwierzat_drobnych_pza1s_003
04_Biologia zwierząt wolonożyjących_PZA1s_004
05_bhp_w_pracy_ze_zwierzetami_i_ergonomia_pza1s_005
06_wf_pza1s_006
07_technologie_informacyjne_pza1s_007
08a_metody_dokumentacji_weterynaryjnej_pza1s_008_a
08b_marketing_i_zarzadzanie_pza1s_008_b
10_wf_pza1s_010
11_fizjologia_zwierzat_pza1s_011
12_biologia_zwierzat_towarzszacych_pza1s_012
13_diagnostyka_referencyjna_pza1s_013
14a_genetyczne_podstawy_funkcjonowania_organizmu_pza1s_014_a
14b_choroby_i_wady_genetyczne_zwierzat_pza1s_014_b
15_biochemia_zwierzat_pza1s_015
16_mikrobiologia_pza1s_016
17_profilaktyka_weterynaryjna_pza1s_017
18_pierwsza_pomoc_pza1s_018_a
19_blok_medyczny_i_pza1s_019
20_zwierzÄ_ta_egzotyczne_pza1s_020
21a_parazytologia_pza1s_021_a
21b_zwierzeta_w_ekologii_cz__owieka_pza1s_021b
22_przepisy_prawne_i_etyka_w_pracy_zooterapeuty_pza1s_022
23a_ryby_w_zyciu_czlowieka_pza1s_023_a
23b_akwarystyka_pza1s_023_b
25_blok_medyczny_ii_pza1s_025
26a_osrodki_rehabilitacji_zwierzat_dzikich_pza1s_026_a
26b_restytucja_zwierzat_pza1s_026_b
27_dietetyka_zwierzat_pza1s_027_a
28a_podstawy_zoopsychologii_zwierzat_pza1s_028_a
28b_pedagogika_specjalna_pza1s_028_b
28b_psychologiczne_podstawy_przygotowania_zwierzat_terapeutycznych_pza1s_028_b
29a_terapeutyczne_wlasciwosci_produktow_zwierzecych_pza1s_029_a
29b_prozdrowotne_wlasciwosci_produktow_pochodzenia_zwierzecego_pza1s_029_b
32_dogoterapia_pza1s_032
33_felinoterapia_pza1s_033
34_psychologia_zwierzat_towarzyszacych_i_gospodarskich_pza1s_034
35_hipoterapia_i_pza1s_035
36a_alpakoterapia_pza1s_036_a
36b_onoterapia_pza1s_036_b
37a_turystyka_i_rekreacja_konna_pza1s_037_a
37b_gry_i_zabawy_konne_pza1s_037_b
38a_apiterapia_pza1s_038_a
38b_produkty_pszczelarskie_pza1s_038_b
39_hipoterapia_ii_pza1s_039
40_przygotowanie_zwierzat_gospodarskich_do_wystaw_pza1s_040
41_fizjoterapia_zwierzat_pza1s_041
42_planowanie_doswiadczen_pza1s_042
43_praktyka_zawodowa_gabinet_weterynaryjny_pza1s_043
43_praktyka_zawodowa_gospodarstwa_hodowlane_pza1s_043
44a_ekologia_pza1s_044_a
44b_turystyka_przyrodnicza_pza1s_044_b
45_seminarium_dyplomowe_pza1s_045
46_przygotowanie_zwierząt towarzyszących do wystaw
47a_pielegnacja_koni_sportowych_i_wyscigowych_pza1s_047_a
47b_pielegnacja_kopyt_i_podkownictwo_pza1s_047_b
48a_pielegnacja_drobiu_ozdobnego_pza1s_048_a
48b_rzadko_spotykane_gatunki_drobiu_pza1s_048_b
49a_hydrozooterapie_pza1s_049_a
49b_hirudinologia_pza1s_049_b
50a_wykorzystanie_ptakow_w_terapiach_zwierzecych_pza1s_050_a
50b_klimato_tereno_terapia_pza1s_050_b
51a_choroby_zwierzat_egzotycznych_pza1s_051_a
51b_choroby_zwierzat_labotatoryjnych_pza1s_051_b
52_seminarium_dyplomowe_pza1s_052
53a_komunikacja_interpersonalna_pza1s_053_a
53b_wybrane_zagadnienia_psychologii_pza1s_053_b
54_praktyka_zawodowa_osrodek_animaloterapii_pza1s