BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Moduły kierunku Zootechnika 1 stopnia

« wstecz

Syllabusy kierunku ZootechnikaStudia stacjonarne 1 stopnia

zo_s1_001_zoologia_z_ekologia
zo_s1_002_anatomia_zwierzat
zo_s1_003_bhp_i_ergonomia_w_rolnictwie
zo_s1_004_mikrobiologia
zo_s1_005_ochrona_wlasnosci_intelektualnej
zo_s1_006_chemia
zo_s1_007_dobrostan_zwierzat
zo_s1_008_chemia_rolna_z_gleboznawstwem
zo_s1_009_wychowanie_fizyczne
zo_s1_010_ang_b2_i_semestr
zo_s1_011_fra_b2_i_semsetr
zo_s1_012_niem_b2_i_semsetr
zo_s1_013_ros_b2_i_semsetr
zo_s1_014_propedeutyka_ogolna
zo_s1_015_genetyka_zwierzat
zo_s1_016_biochemia_zwierzat_i_biofizyka
zo_s1_017_fizjologia_zwierzat
zo_s1_018_lakarstwo
zo_s1_019_uprawa_roli_i_roslin
zo_s1_020_etyka
zo_s1_021_psychologia
zo_s1_022_filozofia
zo_s1_023_wychowanie_fizyczne_2
zo_s1_024_botanika_z_fizjologia_roslin
zo_s1_025_ang_b2_ii_semestr
zo_s1_026_fra_b2_ii_semestr
zo_s1_027_niem_b2_ii_semestr
zo_s1_028_ros_b2_ii_semestr
zo_s1_029_zywienie_zwierzat
zo_s1_030_biologia_rozrodu
zo_s1_031_genetyka_populacji_i_metody_hodowlane
zo_s1_032_paszoznawstwo
zo_s1_033_chow_i_hodowla_trzody_chlewnej
zo_s1_034_chow_i_hodowla_ryb
zo_s1_035_chow_i_hodowla_zwierzat_futerkowych
zo_s1_036_ang_b2_iii_semestr
zo_s1_037_fra_b2_iii_semestr
zo_s1_038_niem_b2_iii_semestr
zo_s1_039_ros_b2_iii_semestr
zo_s1_040_chow_i_hodowla_pszczol
zo_s1_041_chow_i_hodowla_bydla
zo_s1_042_chow_i_hodowla_owiec_i_koz
zo_s1_043_chow_i_hodowla_koni
zo_s1_044_chow_i_hodowla_drobiu
zo_s1_045_ang_b2_iv_semestr
zo_s1_046_fra_b2_iv_semestr
zo_s1_047_niem_b2_iv_semestr
zo_s1_048_ros_b2_iv_semestr
zo_s1_049_towaroznawstwo_produktow_zwierzecych
zo_s1_050_prawo_hodowlane
zo_s1_051_prawo_paszowe
zo_s1_052_prawo_zywnosciowe
zo_s1_053_profilaktyka_zootechniczna
zo_s1_054_higiena_zwierzat
zo_s1_055_alternatywne_metody_produkcji_wieprzowiny_i_jej_przetworow
zo_s1_056_dodatki_do_pasz_i_zywnosci
zo_s1_057_choroby_pasozytnicze_zwierzat_hodowlanych
zo_s1_058_gatunki_obce_w_faunie_polski
zo_s1_059_produkcja_zywnosci_nowej_generacji
zo_s1_060_hodowla_fermowa__jeleniowatych
zo_s1_061_hipoterapia
zo_s1_062_interakcje_czlowiek-zwierze
zo_s1_063_systemy_produkcji_jagniat_i_kozlat_rzeznych
zo_s1_064_akwakultura
zo_s1_065_profilaktyka_chorob_pasozytniczych_zwierzat_towarzyszacych
zo_s1_066_analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzecej
zo_s1_067_pielegnacja_i_kosmetologia_zwierzat_gospodarskich
zo_s1_068_organizmy_modyfikowane_genetycznie
zo_s1_069_spoldzielczosc_wiejska
zo_s1_070_ocena_szkod_lowieckich
zo_s1_071_przyzyciowe_metody_oceny_produkcyjnosci_zwierzat
zo_s1_072_ekologiczne_systemy_chowu_zwierzat
zo_s1_073_technologie_produkcji_jagniat_i_kozlat
zo_s1_074_parazytologia
zo_s1_075_inzynieria_produkcji_pasz
zo_s1_076_pasze_przemyslowe_w_zywieniu_zwierzat
zo_s1_077_dodatki_paszowe
zo_s1_078_metody_oceny_surowcow_zwierzecych
zo_s1_078_metody_oceny_surowcow_zwierzecych
zo_s1_079_ekologiczna_produkcja_zywnosci
zo_s1_080_technologie_produkcji_mleka_i_miesa
zo_s1_082_ekonomia_i_marketing
zo_s1_083_ochrona_ekosystemow_trawiastych
zo_s1_084_pastwiska_dla_koni
zo_s1_085_anatomia_konia
zo_s1_086_anatomia_psow_i_kotow
zo_s1_087_zagrozenia_srodowiskowe_dla_zwierzat
zo_s1_088_fizjologia_postnatalnego_rozwoju_zwierzat
zo_s1_089_systemy_produkcji_rolniczej
zo_s1_090_maszyny_i_technologie_w_produkcji_zwierzecej
zo_s1_091_rachunkowosc_rolnicza
zo_s1_092_bankowosc
zo_s1_093_technologia_informacyjna
zo_s1_094_praktyka
zo_s1_095_technologie_produkcji_mleka_i_wolowiny
zo_s1_096_technologia_produkcji_trzody_chlewnej
zo_s1_097_technologie_produkcji_drobiu
zo_s1_098_technologie_produkcji_pasz_przemyslowych
zo_s1_099_optymalizacja_skladu_pasz_przemyslowych
zo_s1_100_analityka_laboratoryjna
zo_s1_101_przetworstwo_surowcow_drobiarskich
zo_s1_102_technologia_przetwarzania_mleka
zo_s1_103_analiza_instrumentalna
zo_s1_104_seminarium_1
zo_s1_105_etologia_zwierzat
zo_s1_106_metody_konserwacji_produktow_zwierzecych
zo_s1_107_hodowla_psow_i_kotow
zo_s1_108_fundusze_pomocowe_dla_rolnictwa
zo_s1_109_lowiectwo
zo_s1_110_doradztwo_rolnicze
zo_s1_111_premiksy_i_pasze_lecznicze
zo_s1_112_higiena_pasz_i_zywienia
zo_s1_113_towaroznawstwo_pasz
zo_s1_114_marketing_pasz_przemyslowych
zo_s1_115_technologia_przetwarzania_miesa
zo_s1_116_jakosc_i_bezpieczenstwo_zywnosci
zo_s1_117_technologia_uzdatniania_skor_i_przerobu_welny
zo_s1_118_produkcja_i_przetworstwo_ryb
zo_s1_119_dziczyzna_jako_zywnosc
zo_s1_120_metody_konserwacji_surowcow_zwierzecych
zo_s1_121_seminarium_2
zo_s1_122_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inz


Studia stacjonarne 2 stopnia


Studia stacjonarne 1 stopnia

 

Produkcja i marketing

ZOS1_01_06_Zoologia_z_ekologią
ZOS1_07_Anatomia_zwierząt
ZOS1_08_BHP_i_ergonomia_w_rolnictwie
ZOS1_12_Dobrostan_zwierząt
ZOS1_13_chemia_rolna_z_gleboznawstwem
ZOS1_15_26_36_44_Jezyk angielski_B2
ZOS1_15_26_36_44_Język francuski_B2
ZOS1_15_26_36_44_Język niemiecki_B2
ZOS1_15_26_36_44_Język rosyjski_B2
ZOS1_18_Genetyka_zwierząt
ZOS1_19_Biochemia_zwierząt_i_biofizyka
ZOS1_20_Fizjologia_zwierząt
ZOS1_21_Łąkarstwo
ZOS1_22_Uprawa_roli_i_roślin
ZOS1_29_Żywienie_zwierząt
ZOS1_30_Biologia_rozrodu
ZOS1_31_Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane
ZOS1_32_Paszoznawstwo
ZOS1_33_Chów_i_hodowla_trzody_chlewnej
ZOS1_34_Chów_i_hodowla_ryb
ZOS1_35_Chów_i_hodowla_zwierząt_futerkowych
ZOS1_40_Chów_i_hodowla_bydła
ZOS1_41_Chów_i_hodowla_owiec_i_kóz
ZOS1_42_Chów_i_hodowla_koni
ZOS1_43_Chów_i_hodowla_drobiu
ZOS1_45_Propedeutyka_ogólna
ZOS1_56_Towaroznawstwo_produktów_zwierzęcych
ZOS1_57_Prawo_paszowe
ZOS1_59_Higiena_zwierząt
ZOS1_60_Akwakultura
ZOS1_60_Analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzęcej
ZOS1_60_Choroby_pasożytnicze_zwierząt_hodowlanych
ZOS1_60_Dodatki_do_pasz_i_żywności
ZOS1_60_Interakcje_człowiek_zwierzę
ZOS1_60_Pielęgnacja_i_kosmetologia_zwierząt_gospodarskich
ZOS1_60_Produkcja_żywności_nowej_generacji
ZOS1_62_Pasze_przemysłowe_w_żywieniu_zwierząt
ZOS1_63_Dodatki_paszowe
ZOS1_66_Ekonomia_i_marketing
ZOS1_67_Bankowość
ZOS1_67_Ochrona_ekosytemów_trawiastych
ZOS1_67_Pastwiska_dla_koni
ZOS1_67_Systemy_produkcji_rolniczej
ZOS1_68_Technologia_informacyjna
ZOS1_69_Praktyka
ZOS1_70_Technologie_produkcji_pasz_przemysłowych
ZOS1_71_Optymalizacja_składu_pasz_przemysłowych
ZOS1_72_Analityka_laboratoryjna
ZOS1_73_81_Seminarium_inżynierskie
ZOS1_76_Etologia_zwierząt
ZOS1_77_Premiksy_i_pasze_lecznicze
ZOS1_78_Higiena_pasz_i_żywienia
ZOS1_79_Towaroznawstwo_pasz
ZOS1_80_Marketing_pasz_przemysłowych
ZOS1_82_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inżynierski

 

Hodowla i użytkowanie zwierząt

zos1_6_Zoologia_z_ekologią
zos1_7_Anatomia_zwierząt
zos1_8_BHP_i_ergonomia_w_rolnictwie
zos1_9_Mikrobiologia
zos1_10_Ochrona_własnosci_intelektualnej
zos1_12_Dobrostan_zwierząt
zos1_13_Chemia_rolna_z_gleboznawstwem
zos1_15_26_36_44_Język angielski_b2
zos1_15_26_36_44_Język_francuski_b2
zos1_15_26_36_44_Język_niemiecki_b2
zos1_15_26_36_44_Język_rosyjski_b2
zos1_18_Genetyka_zwierząt
zos1_19_Biochemia_zwierząt_i_biofizyka
zos1_20_Fizjologia_zwierząt
zos1_21_Łąkarstwo
zos1_22_Uprawa_roli_i_rośslin
zos1_29_Zywienie_zwierząt
zos1_30_Biologia_rozrodu
zos1_31_Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane
zos1_32_Paszoznawstwo
zos1_33_Chów_i_hodowla_trzody_chlewnej
zos1_34_Chów_i_hodowla_ryb
zos1_35_Chów_i_hodowla_zwierząt_futerkowych
zos1_40_Chów_i_hodowla_bydla
zos1_41_Chów_i_hodowla_owiec_i_koz
zos1_42_Chów_i_hodowla_koni
zos1_43_Chów_i_hodowla_drobiu
zos1_45_Propedeutyka_ogólna
zos1_56_Towaroznawstwo_produktow_zwierzęcych
zos1_59_Higiena_zwierząt
zos1_60_Akwakultura
zos1_60_Analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzęcej
zos1_60_Choroby_pasożytnicze_zwierząt_hodowlanych
zos1_60_Dodatki_do_pasz_i_żywności
zos1_60_Interakcje_czlowiek_zwierzę
zos1_60_Pielegnacja_i_kosmetologia_zwierzat_gospodarskich
zos1_60_Produkcja_żywności_nowej_generacji
zos1_67_Ekonomia_i_marketing
zos1_68_Bankowość
zos1_68_Ochrona_ekosytemow_trawiastych
zos1_68_Pastwiska_dla_koni
zos1_68_Systemy_produkcji_rolniczej
zos1_69_Technologia_informacyjna
zos1_70_Praktyka
zos1_74_83_seminarium_inzynierskie
zos1_84_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inzynierski
ZOS1_61_Przyżyciowe_metody_oceny_produkcyjności_zwierząt
ZOS1_63_Technologie_produkcji_jagniąt_i_koźląt
ZOS1_71_Technologie_produkcji_produkcji_mleka_i_wołowiny
ZOS1_72_Technologie_produkcji_trzody_chlewnej
ZOS1_73_Technologie_produkcji_drobiu
ZOS1_77_Etologia_zwierząt
ZOS1_78_Metody_konserwacji_produktów_zwierzecych
ZOS1_79_Hod_psów_i_kotów
ZOS1_80_Fundusze_pomocowe_dla_rolnictwa
ZOS1_81_Łowiectwo
ZOS1_82_Doradztwo_rolnicze

 

Towaroznawstwo i przetwórstwo

zos1_6_Zoologia_z_ekologią
zos1_7_Anatomia_zwierząt
zos1_8_BHP_i_ergonomia_w_rolnictwie
zos1_9_Mikrobiologia
zos1_10_Ochrona_własności_intelektualnej
zos1_12_Dobrostan_zwierząt
zos1_13_Chemia_rolna_z_gleboznawstwem
zos1_15_26_36_44_Język_angielski_b2
zos1_15_26_36_44_Język_francuski_b2
zos1_15_26_36_44_Język_niemiecki_b2
zos1_15_26_36_44_Język_rosyjski_b2
zos1_18_Genetyka_zwierząt
zos1_19_Biochemia_zwierząt_i_biofizyka
zos1_20_Fizjologia_zwierząt
zos1_21_Łąkarstwo
zos1_22_Uprawa_roli_i_roslin
zos1_29_Zywienie_zwierząt
zos1_30_Biologia_rozrodu
zos1_31_Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane
zos1_32_Paszoznawstwo
zos1_33_Chów_i_hodowla_trzody_chlewnej
zos1_34_Chów_i_hodowla_ryb
zos1_35_Chów_i_hodowla_zwierząt_futerkowych
zos1_40_Chów_i_hodowla_bydla
zos1_41_Chów_i_hodowla_owiec_i_kóz
zos1_42_Chów_i_hodowla_koni
zos1_43_Chów_i_hodowla_drobiu
zos1_45_Propedeutyka_ogólna
zos1_56_Towaroznawstwo_produktów_zwierzęcych
zos1_60_Akwakultura
zos1_60_Analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzęcej
zos1_60_Choroby_pasozytnicze_zwierząt_hodowlanych
zos1_60_Dodatki_do_pasz_i_żywności
zos1_60_Interakcje_czlowiek_zwierzę
zos1_60_Pielegnacja_i_kosmetologia_zwierząt_gospodarskich
zos1_60_Produkcja_zywności_nowej_generacji
zos1_66_Ekonomia_i_marketing
zos1_68_Bankowość
zos1_68_Ochrona_ekosytemow_trawiastych
zos1_68_Pastwiska_dla_koni
zos1_68_Systemy_produkcji_rolniczej
zos1_69_Technologia_informacyjna
zos1_69_Praktyka
zos1_73_82_Seminarium_inzynierskie
zos1_83_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inzynierski
ZOS1_62_Ekologiczna_produkcja_żywności
ZOS1_63_Technologie_produkcji_mleka_i_mięsa
ZOS1_70_Przetwórstwo_surowców_drobiarskich
ZOS1_71_Technologia_przetwarzania_mleka
ZOS1_76_Technologia_przetwarzania_mięsa
ZOS1_77_Jakość_i_bezpieczeństwo_żywności
ZOS1_78_Technologia_uzdatniania_skór_i_przerobu_wełny
ZOS1_79_Produkcja_i_przetwórstwo_ryb
ZOS1_80_Dziczyzna_jako_żywność
ZOS1_81_Metody_konserwacji_produktów_pochodzenia_zwierzęcego

 

Doradztwo

zos1_6_Zoologia_z_ekologią
zos1_7_Anatomia_zwierząt
zos1_8_BHP_i_ergonomia_w_rolnictwie
zos1_9_Mikrobiologia
zos1_10_Ochrona_własnosci_intelektualnej
zos1_12_Dobrostan_zwierząt
zos1_13_Chemia_rolna_z_gleboznawstwem
zos1_15_26_36_44_Język_angielski_b2
zos1_15_26_36_44_Język_francuski_b2
zos1_15_26_36_44_Język_niemiecki_b2
zos1_15_26_36_44_Język_rosyjski_b2
zos1_18_Genetyka_zwierzat
zos1_19_Biochemia_zwierząt_i_biofizyka
zos1_20_Fizjologia_zwierząt
zos1_21_Łąkarstwo
zos1_22_Uprawa_roli_i_roślin
zos1_29_Zywienie_zwierząt
zos1_30_Biologia_rozrodu
zos1_31_Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane
zos1_32_Paszoznawstwo
zos1_33_Chów_i_hodowla_trzody_chlewnej
zos1_34_Chów_i_hodowla_ryb
zos1_35_Chów_i_hodowla_zwierząt_futerkowych
zos1_40_Chów_i_hodowla_bydla
zos1_41_Chów_i_hodowla_owiec_i_kóz
zos1_42_Chów_i_hodowla_koni
zos1_43_Chów_i_hodowla_drobiu
zos1_45_Propedeutyka_ogolna
zos1_56_Towaroznawstwo_produktów_zwierzęcych
zos1_60_Akwakultura
zos1_60_Analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzęcej
zos1_60_Choroby_pasozytnicze_zwierząt_hodowlanych
zos1_60_Dodatki_do_pasz_i_zywności
zos1_60_Interakcje_czlowiek_zwierzę
zos1_60_Pielegnacja_i_kosmetologia_zwierząt_gospodarskich
zos1_60_Produkcja_zywności_nowej_generacji
zos1_66_Ekonomia_i_marketing
zos1_68_Bankowość
zos1_68_Ochrona_ekosytemów_trawiastych
zos1_68_Pastwiska_dla_koni
zos1_68_Systemy_produkcji_rolniczej
zos1_69_Technologia_informacyjna
zos1_68_Technologia_informacyjna
zos1_69_Praktyka
zos1_72_Technologie_produkcji_trzody_chlewnej
zos1_73_81_Seminarium_inzynierskie
zos1_76_Etologia_zwierzat
zos1_82_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_inzynierski
ZOS1_57_Prawo_rolne
ZOS1_62_Zrównoważone_systemy_produkcji_rolniczej
ZOS1_63_Technologia_produkcji_jagniąt_i_koźląt
ZOS1_68_Technologia_informacyjna
ZOS1_70_Technologie_produkcji_drobiu
ZOS1_71_Technologie_produkcji_produkcji_mleka_i_wolowiny
ZOS1_77_Rachunek_kalkulacyjny_kosztów
ZOS1_78_Fundusze_pomocowe_dla_rolnictwa
ZOS1_79_Doradztwo_rolnicze
ZOS1_80_Metody_i_środki_ochrony_roślin

 

Hodowle amatorskie

ZOS1_59_Higiena_zwierząt
ZOS1_61_Hodowla_królików
ZOS1_62_Hodowla_kotów
ZOS1_63_Hodowla_psów
ZOS1_68_Technologia_informacyjna
ZOS1_70_Hodowle_zamknięte_zwierząt_dzikich
ZOS1_71_Hodowla_przepiórek_i_gołębi
ZOS1_72_Użytkowanie_psów
ZOS1_73_Hodowla_ptakow_ozdobnych_i_egzotycznych
ZOS1_77_Etologia_zwierząt
ZOS1_78_Podstawy_profilaktyki_i_diagnostyki
ZOS1_79_Hodowla_zwierząt_łownych
ZOS1_80_Ochrona_środowiska
ZOS1_81_Akwarystyka_i_terrarystyka
zos1_6_Zoologia_z_ekologią
zos1_7_Anatomia_zwierząt
zos1_8_BHP_i_ergonomia_w_rolnictwie
zos1_9_Mikrobiologia
zos1_10_Ochrona_wlaśnosci_intelektualnej
zos1_12_Dobrostan_zwierząt
zos1_13_Chemia_rolna_z_gleboznawstwem
zos1_15_26_36_44_Język_angielski_b2
zos1_15_26_36_44_Język_francuski_b2
zos1_15_26_36_44_Język_niemiecki_b2
zos1_15_26_36_44_Język_rosyjski_b2
zos1_18_Genetyka_zwierząt
zos1_19_Biochemia_zwierząt_i_biofizyka
zos1_20_Fizjologia_zwierząt
zos1_21_Łakarstwo
zos1_22_Uprawa_roli_i_roślin
zos1_29_zywienie_zwierząt
zos1_30_Biologia_rozrodu
zos1_31_Genetyka_populacji_i_metody_hodowlane
zos1_32_Paszoznawstwo
zos1_33_Chów_i_hodowla_trzody_chlewnej
zos1_34_Chów_i_hodowla_ryb
zos1_35_Chów_i_hodowla_zwierząt_futerkowych
zos1_40_Chów_i_hodowla_bydla
zos1_41_Chów_i_hodowla_owiec_i_kóz
zos1_42_Chów_i_hodowla_koni
zos1_43_Chów_i_hodowla_drobiu
zos1_45_Propedeutyka_ogólna
zos1_56_Towaroznawstwo_produktów_zwierzęcych
zos1_60_Akwakultura
zos1_60_Analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzęcej
zos1_60_Choroby_pasozytnicze_zwierząt_hodowlanych
zos1_60_Dodatki_do_pasz_i_zywności
zos1_60_Interakcje_czlowiek_zwierzę
zos1_60_Pielegnacja_i_kosmetologia_zwierząt_gospodarskich
zos1_60_Produkcja_zywności_nowej_generacji
zos1_66_Ekonomia_i_marketing
zos1_67_Bankowość
zos1_67_Ochrona_ekosytemow_trawiastych
zos1_67_Pastwiska_dla_koni
zos1_67_Systemy_produkcji_rolniczej
zos1_69_Praktyka