BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Moduły kierunku Zootechnika 2 stopnia

« wstecz

Studia stacjonarne 2 stopnia

zo_s2_001_metody_badan_zywieniowych
zo_s2_002_metody_badan_w_zakresie_genetyki_i_hodowli_zierzat
zo_s2_003_metody_badan_w_zakresie_chowu_i_uzytkowania_zwierzat
zo_s2_004_nutrigenomica_z_elementami_nanobiotechnologii
zo_s2_005_planowanie_i_organizacja_pracy_hodowlanej_ns
zo_s2_006_biometria_elementami_statystyki
zo_s2_007_ang_b2+_i_semestr
zo_s2_008_fran_b2+_i_semestr
zo_s2_009_niem_b2+_i_semestr
zo_s2_010_ros_b2+_i_semestr
zo_s2_011_przedsiebiorczosc_akademicka
zo_s2_012_technologie_zywienia_przezuwaczy
zo_s2_013_technologie_zywienia_swin
zo_s2_014_hodowla_zachowawcza_zwierzat
zo_s2_015_systemy_kontroli_jakosci
zo_s2_016_produkty_uboczne_pochodzenia_zwierzecego
zo_s2_017_zarzadzanie_w_nowoczesnych_technologiach_produkcji_mleka
zo_s2_018_prawo_rolne_i_pozyskiwanie_funduszy_ue
zo_s2_019_obrot_produktami_pochodzenia_zwierzecego_i_podstawy_przetworstwa
zo_s2_020_diagnostyka_genetyczna
zo_s2_021_biotechniki_rozrodu
zo_s2_022_chow_zwierzat_wolnozyjacych
zo_s2_023_znaczenie_przezuwaczy_w_srodowisku_przyrodniczym
zo_s2_024_komunikacja_spoleczna
zo_s2_025_spoleczenstwa_wspolczesne
zo_s2_026_bioetyka
zo_s2_027_antyodzywcze_i_bioaktywne_skladniki_pasz
zo_s2_028_normalizacja_i_standaryzacja
zo_s2_029_ekologiczna_produkcja_surowcow_i_zywnosci_pochodzenia_zwierzecego
zo_s2_030_zarzadzanie_w_roznych_technologiach_produkcji_drobiu
zo_s2_031_wychowanie_fizyczne
zo_s2_033_seminarium_3
zo_s2_034_techniki_analityczne_w_bioinzynierii
zo_s2_035_polityka_rolna_i_hodowla_zwierzat_w_ue_i_swiecie
zo_s2_036_systemy_zywienia_zwierzat
zo_s2_037_technologie_przetwarzania_pasz
zo_s2_038_ocena_i_standaryzacja_pasz_przemyslowych
zo_s2_039_technologie_zywienia_drobiu
zo_s2_040_marketing_i_techniki_sprzedazy_pasz
zo_s2_041_pakowanie_i_znakowanie_zywnosci
zo_s2_042_rynek_produktow_zwierzecych
zo_s2_043_reginalne_produkty_pochodzenia_zwierzecego
zo_s2_044_toksykologia_zywnosci
zo_s2_045_zarzadzanie_w_roznych_technologiach_chowu_swin
zo_s2_046_zarzadzanie_w_roznych_technologiach_produkcji_wolowiny
zo_s2_047_zarzadzanie_w_roznych_technologiach_produkcji_zywca_owczego
zo_s2_048_ksenobiotyki
zo_s2_049_zywienie_zwierzat_domowych
zo_s2_050_anliza_swot_w_strategii_marketingowej_firm_paszowych
zo_s2_051_budownictwo_inwentarskie
zo_s2_052_inseminacja_zwierzat
zo_s2_053_organizacja_pracy_w_gospodarstwie
zo_s2_054_zarzadzanie_produkcja_drobnego_inwentarza
zo_s2_055_autoprezentacja_i_negocjacje
zo_s2_056_seminarium_4
zo_s2_057_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_mgr

 

 

Studia stacjonarne 2 stopnia

 

Produkcja i marketing

ZOS2_06_Metody_badań_żywieniowych
ZOS2_07_Metody_badań_w_zakresie_genetyki_i_hodowli_zwierząt
ZOS2_08_Metody_badań_w_zakresie_chowu_i_użytkowania_zwierząt
ZOS2_09_hodowla_zachowawcza_zwierząt
ZOS2_10_Planowanie_i_organizacja_pracy_hodowlanej
ZOS2_11_Statystyka_matematyczna
ZOS2_12_ANGB2
ZOS2_12_FRANC_B2
ZOS2_12_NIEM_B2
ZOS2_12_ROSB2
ZOS2_13_Technologie_żywienia_przeżuwaczy
ZOS2_14_Technologie_żywienia_świń
ZOS2_17_obrót_produktami_pochodzenia_zwierzęcego_i_podstawy_przetwórstwa
ZOS2_18_Diagnostyka genetyczna
ZOS2_19_biotechniki_rozrodu
ZOS2_21_Znaczenie_przeżuwaczy_w_środowisku_przyrodniczym
ZOS2_22_wspolczesne_spoleczenstwo
ZOS2_23_Ksenobiotyki
ZOS2_24_33_Seminarium_magisterskie
ZOS2_27_Polityka_rolna_i_hodowla_zwierząt_w_UE_i_świecie
ZOS2_28_Proekologiczne_systemy_żywienia_zwierzat
ZOS2_29_Żywienie_zwierzat_domowych_i_wolnozyjących
ZOS2_30_Technologie_żywienia_drobiu
ZOS2_31_ocena_i_standaryzacja_pasz_przemysłowych
ZOS2_32_Techniki_sprzedaży_pasz
ZOS2_34_Praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_magisterski

 

Hodowla i użytkowanie zwierząt

ZOS2_09_hodowla_zachowawcza_zwierząt
ZOS2_13_Systemy_kontroli_jakości
ZOS2_27_Polityka_rolna_i_hodowla_zwierząt_w_UE_i_świecie
ZOS2_29_Zarządzanie_produkcją_w_intensywnych_systemach_chowu_zwierzą
ZOS2_30_Rynek_produktów_zwierzęcych
ZOS2_32_Produkty_regionalne_pochodzenia_zwierzęcego
ZOS2_33_Choroby_Odzwierzęce
zos2_06_metody_badan_zywieniowych
zos2_07_metody_badan_w_zakresie_genetyki_i_hodowli_zwierzat
zos2_08_metody_badan_w_zakresie_chowu_i_uzytkowania_zwierzat
zos2_09_hodowla_zachowawcza_zwierzat
zos2_10_planowanie_i_organizacja_pracy_hodowlanej
zos2_11_statystyka_matematyczna
zos2_12_angb2
zos2_12_francb2
zos2_12_niemb2
zos2_12_rosb2
zos2_17_obrot_produktami_pochodzenia_zwierzecego_i_podstawy_przetworstwa
zos2_18_diagnostyka_genetyczna
zos2_19_biotechniki_rozrodu
zos2_21_znaczenie_przezuwaczy_w_srodowisku_przyrodniczym
zos2_22_wspolczesne_spoleczenstwo
zos2_24_34_seminarium_magisterskie
zos2_28_proekologiczne_systemy_zywienia_zwierzat
zos2_33_choroby_odzwierzece
zos2_35_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_magisterski

 

Towaroznawstwo i przetwórstwo

ZOS2_13_Systemy_kontroli_jakości
ZOS2_14_Produkty_uboczne_pochodzenia_zwierzęcego
ZOS2_17_Obrót_produktami_pochodzenia_zwierzęcego_i_podstawy_przetwórstwa
ZOS2_23_Normalizacja_i_standaryzacja
ZOS2_29_Pakowanie_i_znakowanie_żywności
ZOS2_30_Rynek_produktów_zwierzęcych
ZOS2_31_Produkty_regionalne_pochodzenia_zwierzęcego
zos2_06_metody_badan_zywieniowych
zos2_07_metody_badan_w_zakresie_genetyki_i_hodowli_zwierzat
zos2_08_metody_badan_w_zakresie_chowu_i_uzytkowania_zwierzat
zos2_09_hodowla_zachowawcza_zwierzat
zos2_10_planowanie_i_organizacja_pracy_hodowlanej
zos2_11_statystyka_matematyczna
zos2_12_angb2
zos2_12_franc_b2
zos2_12_niem_b2
zos2_12_rosb2
zos2_18_diagnostyka_genetyczna
zos2_19_biotechniki_rozrodu
zos2_21_znaczenie_przezuwaczy_w_srodowisku_przyrodniczym
zos2_22_wspolczesne_spoleczenstwo
zos2_24_33_seminarium_magisterskie
zos2_27_polityka_rolna_i_hodowla_zwierzat_w_ue_i_swiecie
zos2_28_proekologiczne_systemy_zywienia_zwierzat
zos2_34_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_magisterski

 

Doradztwo

zos2_06_metody_badan_zywieniowych
ZOS2_07_Metody_badań_w_zakresie_genetyki_i_hodowli
ZOS2_08_Metody_badań_w_zakresie_chowu_i_użytkowania
ZOS2_09_Hodowla_zachowawcza_zwierząt
zos2_10_planowanie_i_organizacja_pracy_hodowlanej
zos2_11_statystyka_matematyczna
zos2_12_angb2
zos2_12_franc_b2
zos2_12_niem_b2
zos2_12_rosb2
ZOS2_13_Systemy_kontroli_jakości
ZOS2_14_Zasady_i_techniki_pracy_doradcy
zos2_17_obrot_produktami_pochodzenia_zwierzecego_i_podstawy_przetworstwa
zos2_18_diagnostyka_genetyczna
zos2_19_biotechniki_rozrodu
zos2_21_znaczenie_przezuwaczy_w_srodowisku_przyrodniczym
ZOS2_22_Współczesne_społeczeństwo_polskie
ZOS2_23_Podstawy_prawne_prowadzonej_dzialalnosci
zos2_24_32_seminarium_magisterskie
zos2_27_polityka_rolna_i_hodowla_zwierzat_w_ue_i_swiecie
zos2_28_proekologiczne_systemy_zywienia_zwierzat
ZOS2_29_Wymogi_wzajemnej_zgodności
ZOS2_31_Gospodarka_odpadami
zos2_33_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy_magisterski