BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Moduły kierunku Zootechnika Niestacjonarne

« wstecz

Moduły programowe kierunku Zootechnika niestacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia 1 stopnia – 2016 rok

zo_n1_001_zoologia
zo_n1_002_anatomia_zwierzat
zo_n1_003_bhp_i_ergonomia_w_rolnictwie
zo_n1_004_mikrobiologia
zo_n1_005_ochrona_wlasnosci_intelektualnej
zo_n1_006_chemia
zo_n1_007_propedeutyka_ogolna
zo_n1_008_dobrostan_zwierzat
zo_n1_009_wychowanie_fizyczne
zo_n1_010_genetyka_zwierzat
zo_n1_011_podstawy_biochemii_i_biofizyki
zo_n1_012_fizjologia_zwierzat
zo_n1_013_uprawa_roli_i_roslin
zo_n1_014_lakarstwo
zo_n1_015_etyka
zo_n1_016_filozofia
zo_n1_017_psychologia
zo_n1_018_ekologia
zo_n1_019_botanika_z_fizjologia_roslin
zo_n1_020_zywienie_zwierzat
zo_n1_021_biochemia_dynamiczna
zo_n1_022_metody_hodowlane
zo_n1_023_paszoznawstwo
zo_n1_024_chow_i_hodowla_trzody_chlewnej
zo_n1_025_chow_i_hodowla_zwierzat_futerkowych
zo_n1_026_jezyk_ang_i
zo_n1_026_jezyk_ang_i
zo_n1_028_jezyk_niem_i
zo_n1_029_jezyk_ros_i
zo_n1_030_chow_i_hodowla_pszczol
zo_n1_031_chow_i_hodowla_bydla
zo_n1_032_chow_i_hodowla_owiec_i_koz
zo_n1_033_chow_i_hodowla_koni
zo_n1_034_chow_i_hodowla_drobiu
zo_n1_035_biologia_rozrodu
zo_n1_036_jezyk_ang_ii
zo_n1_037_jezyk_fra_ii
zo_n1_038_jezyk_niem_ii
zo_n1_039_jezyk_ros_ii
zo_n1_040_towaroznawstwo_produktow_zwierzecych
zo_n1_041_prawo_hodowlane
zo_n1_042_profilaktyka_zootechniczna
zo_n1_043_higiena_zwierzat
zo_n1_043_profilaktyka_zootechniczna
zo_n1_044_ekologiczne_systemy_chowu_zwierzat
zo_n1_045_organizacja_hodowli_zwierzat_w_polsce_i_swiecie
zo_n1_046_przyzyciowe_metody_oceny_produkcyjnosci_zwierzat
zo_n1_047_jezyk_ang_iii
zo_n1_048_jezyk_fra_iii
zo_n1_049_jezyk_niem_iii
zo_n1_050_jezyk_ros_iii
zo_n1_051_jakosc_i_bezpieczenstwo_zywnosci
zo_n1_052_chow_i_hodowla_ryb
zo_n1_053_pasze_przemyslowe_w_zywieniu_zwierzat
zo_n1_054_premiksy_i_dodatki_paszowe
zo_n1_055_marketing_pasz_przemyslowych
zo_n1_056_ekonomia_i_marketing
zo_n1_057_hodowla_i_uzytkowanie_psow_i_kotow
zo_n1_058_podstawy_diagnostyki_i_profilaktyki_w_hodowlach_amatorskich
zo_n1_059_hodowla_przepiorek_i_golebi
zo_n1_060_wychow_i_pielegnacja_koni
zo_n1_061_technologia_informacyjna
zo_n1_062_praktyka
zo_n1_063_metody_konserwacji_surowcow_zwierzecych
zo_n1_064_technologie_przetwarzania_mleka_i_miesa
zo_n1_065_produkty_uboczne_pochodzenia_zwierzecego
zo_n1_066_technologie_produkcji_mleka_i_wolowiny
zo_n1_068_technologie_produkcji_drobiu
zo_n1_069_technologia_produkcji_trzody_chlewnej
zo_n1_070_etologia_zwierzat
zo_n1_071_lowiectwo
zo_n1_072_informatyka_w_zootechnice
zo_n1_073_doradztwo_rolnicze
zo_n1_074_podstawy_prawne_dzialalnosci_gospodarczej
zo_n1_075_zrownowazone_systemy_produkcji_rolniczej
zo_n1_076_turystyka_i_rekreacja_konna
zo_n1_077_seminarium_dyplomowe
zo_n1_078_fundusze_pomocowe_dla_rolnictwa
zo_n1_079_technologia_produkcji_jagniat_i_kozlat
zo_n1_080_alternatywne_metody_produkcji_wieprzowiny_i_jej_przetworow
zo_n1_081_dodatki_do_pasz_i_zywnosci
zo_n1_082_choroby_pasozytnicze_zwierzat_hodowlanych
zo_n1_083_gatunki_obce_w_faunie_polski
zo_n1_084_produkcja_zywnosci_nowej_generacji
zo_n1_085_hodowla_fermowa_jeleniowatych
zo_n1_086_hipoterapia
zo_n1_087_interakcje_czlowiek-zwierze
zo_n1_088_akwakultura
zo_n1_089_profilaktyka_chorob_pasozytniczych_zwierzat_towarzyszacych
zo_n1_090_analiza_fitotoksykologiczna_w_produkcji_zwierzecej
zo_n1_091_pielegnacja_i_kosmetologia_zwierzat_gospodarskich
zo_n1_092_organizmy_modyfikowane_genetycznie
zo_n1_093_ocena_szkod_lowieckich
zo_n1_094_seminarium_dyplomowe
zo_n1_095_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

Studia 2 stopnia – 2016 rok

zo_n2_001_metody_badan_zywieniowych
zo_n2_002_metody_badan_w_zakresie_genetyki_i_hodowli_zwierzat
zo_n2_003_metody_badan_w_zakresie_chowu_i_uzytkowania_zwierzat
zo_n2_004_hodowla_zachowawcza_zwierzat
zo_n2_005_planowanie_i_organizacja_pracy_hodowlanej
zo_n2_006_statystyka_matematyczna
zo_n2_007_przedsiebiorczosc_akademicka
zo_n2_008_jezyk_obcy_-_angielski
zo_n2_009_jezyk_obcy_-_francuski
zo_n2_010_jezyk_obcy_-_niemiecki
zo_n2_011_jezyk_obcy_-_rosyjski
zo_n2_012_rynek_produktow_zwierzecych
zo_n2_013_zarzadzanie_produkcja_w_intensywnych_systemach_chowu_zwierzat.doc
zo_n2_014_systemy_informacji_przestrzenej_w_ochronie_srodowiska
zo_n2_015_budownictwo_inwentarskie
zo_n2_016_prawo_paszowe
zo_n2_017_ocena_i_standaryzacja_pasz
zo_n2_018_towaroznawstwo_pasz
zo_n2_019_obrot_produktami_pochodzenia_zwierzecego_i_podstawy_przetworstwa
zo_n2_020_diagnostyka_genetyczna
zo_n2_021_biotechniki_rozrodu
zo_n2_022_chow_zwierzat_wolnozyjacych
zo_n2_023_znaczenie_przezuwaczy_w_srodowisku_przyrodniczym
zo_n2_024_uregulowania_prawne_w_hodowlach_amatorskich
zo_n2_025_apiterapia_i_produkty_pszczele
zo_n2_026_uzytkowanie_sportowe_psow
zo_n2_027_systemy_kontroli_jakosci
zo_n2_028_pakowanie_i_znakowanie_zywnosci
zo_n2_029_produkty_regionalne_pochodzenia_zwierzecego
zo_n2_030_wychowanie_fizyczne
zo_n2_031_seminarium_dyplomowe
zo_n2_032_polityka_rolna_i_hodowla_zwierzat_w_ue_i_swiecie
zo_n2_033_systemy_zywienia_zwierzat
zo_n2_034_zasady_i_techniki_pracy_doradcy
zo_n2_035_ekoagroturystyka
zo_n2_036_wymogi_wzajemnej_zgodnosci
zo_n2_037_choroby_odzwierzece
zo_n2_040_seminarium_dyplomowe
zo_n2_041_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

Studia niestacjonarne

Studia 1 stopnia – 2015 rok

ZOSN1_06_Zoologia
ZON1_07_Anatomia_zwierząt
ZON1_09_mikrobiologia_ogolna
ZON1_10_Ochrona_własności_intelektualnych
ZON1_13_dobrostan_zwierzat
ZON1_16_Genetyka_zwierzat
ZON1_17_Podstawy_BIOCHEMII_i_biofizyki
ZON1_18_fizjologia_zwierząt
ZON1_19_Uprawa_roli_i_roślin
ZON1_20_Łąkarstwo
ZON1_22_Botanika_z_fizjologią_roślin
ZON1_25_Zywienie_zwierzat
ZON1_26_Ekologia
ZON1_27_BIOCHEMIA_dynamiczna
ZON1_28_Metody_hodowlane
ZON1_29_paszoznawstwo
ZON1_30_Chów_i_hodowla_trzody_chlewnej
ZON1_31_chow_i_hodowla_zwierz_futerkowych
ZON1_32_ANG_B2
ZON1_32_FRAN_B2
ZON1_32_NIEM_B2
ZON1_32_ROS_B2
ZON1_35_Chów_i_hodowla_pszczół
ZON1_36_Chów_i_Hodowla_bydła
ZON1_37_Chów_i_hodowla_owiec
ZON1_38_Chów_i_hodowla_koni
ZON1_39_Chów_i_hodowla_drobiu
ZON1_40_Biologia_rozrodu
ZON1_44_Towaroznawstwo_surowców_i_produktów_zwierzęcych
ZON1_47_Higiena_zwierząt
ZON1_48_Blok_B_Przedmiot_do_wyboru_Ekologiczne_systemy_chowu_zwierząt
ZON1_48_Blok_B_przedmiot_do_wyboru_Organizacja_hodowli_zwierząt_w_Polsce_i_świecie
ZON1_48_Blok_B_Przedmiot_do_wyboru_Przyżyciowe_metody_oceny_prod._zwierzecej
ZON1_50_Jakosc_i_bezpieczeństwo_żywności
ZON1_51_Chów_i_hodowla_ryb
ZON1_52_Blok_C_Przedmiot_do_wyboru_Marketing_pasz_przemysłowych
ZON1_52_Blok_C_przedmiot_do_wyboru_pasze_przemysłowe_w_żywieniu_zwierząt
ZON1_52_Blok_C_Przedmiot_do_wyboru_Premiksy_i_dodatki_pasz
ZON1_55_Ekonomia_i_Marketing
ZON1_56_Blok_D_Przedmiot_do_wyboru_Hodowla_i_uzytkowanie_psow_i_kotów
ZON1_56_Blok_D_Przedmiot_do_wyboru_Hodowla_przepiórek_i_gołebi
ZON1_56_Blok_D_Przedmiot_do_wyboru_Wychów_i_pielęgnacja_koni
ZON1_56_Blok_D_Przedmiot_do_wyboru_Podstawy_Profilaktyki_i_Diagnostyki
ZON1_57_Technologia_informacyjna
ZON1_59_Blok_E_Przedmiot_do_wyboru_Metody_konserwacji_surowców_zwierzecych
ZON1_59_Blok_E_Przedmiot_do_wyboru_Produkty_uboczne_pochodzenia_zwierzęcego
ZON1_59_Blok_E_Przedmiot_do_wyboru_technologie_przetwarzania_mleka_i_mięsa
ZON1_Biochemia_dynamiczna