WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Historia

« wstecz

HISTORIA KATEDRY ANATOMII I HISTOLOGII ZWIERZĄT

 

         Historia Katedry datuje się od 1944 r., gdy powstał Wydział Weterynaryjny na UMCS. Pierwszym kierownikiem ówczesnej Katedry Anatomii Prawidłowej Zwierząt był prof. Kazimierz Krysiak. W 1948 r. funkcję tą przejął prof. dr Marian Chomiak. Katedra została przemianowana na Instytut Anatomii Zwierząt we wrześniu 1970 r., a w jego skład weszły: Zakład Anatomii Zwierząt oraz Zakład Histologii i Embriologii. Instytutem kierowali: prof. dr Marian Chomiak (1970-1976), prof. dr hab. Janusz Welento (1977-1982), prof. dr hab. Zbigniew Milart (1982-1994) i prof. dr hab. Stanisław Flieger (1994-2000). Instytut został przemianowany w 2000 r. na Katedrę Anatomii Zwierząt, a w 2003 r. na Katedrę Anatomii i Histologii Zwierząt. Funkcję kierownika sprawował do 2006 r. prof. dr hab. Stanisław Flieger.

W latach 2006-2013 kierownikiem Katedry był dr hab. Zbigniew Boratyński, prof. nadzw. UP. Od października 2013 r. kierownikiem została prof. dr hab. n. wet. Jadwiga Jaworska-Adamu, prof. nadzw. UP. W skład Katedry wchodzą: Zakład Anatomii Zwierząt i Zakład Histologii i Embriologii.

Profil i kierunek badań naukowych prowadzonych w Katedrze został określony i sprecyzowany głównie przez prof. dr Mariana Chomiaka oraz prof. dr hab. Marka Wawrzyniaka ówczesnego kierownika Zakładu Histologii

i Embriologii. Prace wykonywane od wielu lat skupiają się na budowie układu nerwowego zwierząt gospodarskich, wolno żyjących oraz labo­ratoryjnych.

 

Zapraszamy na stronę własną katedry http://www.anathist.up.lublin.pl/