WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Badania

« wstecz

Katedra i Klinika prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z wieloma ośrodkami hodowlanymi zwierząt na terenie kraju w zakresie zwalczania chorób zaraźliwych ze szczególnym uwzględnieniem dermatoz bydła i zwierząt futerkowych, chorób wirusowych trzody chlewnej i chorób pszczół. Od wielu lat współpracuje ściśle z:

 

  • Uniwersytetem J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy),
  • Uniwersytetem Rolniczym w Uppsali (Szwecja),
  • Kolegium Medycyny Weterynaryjnej w Helsinkach (Finlandia),
  • Uniwersytetem Weterynaryjnym w Koszycach (Słowacja),
  • Institut for Animal Health w Compton (Wielka Brytania),
  • Szkołą Weterynaryjną w Lyon (Francja) i Wydziałem Weterynaryjnym w Wiedniu (Austria).

 

Główne kierunki badań:

 

badania kompleksowe nad etiologią, patogenezą i leczeniem chorób zakaźnych zwierząt o istotnym znaczeniu epidemiologicznym i sanitarnym; rozpoznawanie i zwalczanie grzybic skóry u bydła i lisów; stosowanie metod biologii molekularnej do diagnozowania infekcji wirusowych u świń; skażenie środowiska a odczyny odpornościowe u zwierząt (włączając pszczołę miodną); odporność porównawcza i rozwojowa; ocena leków przeciw-bakteryjnych i przeciwgrzybiczych oraz opracowanie strategii zwalczania chorób zakaźnych.

 

Osiągnięcia:

 

Opracowano podstawy teoretyczne oraz przygotowanie alergenów do diagnostyki chorób bakteryjnych zwierząt. Oceniono przyczyny i wykonano badania patogenezy i odpowiedzi immunologicznej w grzybicach zwierząt domowych, lisów i w grzybicy otorbielakowej pszczoły miodnej. Wprowadzono nowe metody diagnozowania chorób wirusowych zwierząt.

 

Zastosowano RT-PCR w rozpoznawaniu TGEV u świń. Oceniono rolę białek ostrej fazy u zwierząt domowych i laboratoryjnych jako metody przydatnej w diagnostyce weterynaryjnej. Dokonano laboratoryjnej i klinicznej oceny leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych oraz immunopreparatów (szczepionki, immunostymulatory). Opracowano profil immunologiczny pszczoły miodnej i stworzono nowe metody zwalczania chorób inwazyjnych i zakaźnych pszczół (warroza i zgnilec złośliwy). Opracowano podręczniki i skrypty dla studentów i lekarzy weterynarii z zakresu chorób bydła i świń, immunoprofilaktyki, immunologii porównawczej i rozwojowej oraz chorób pszczół.

 

W Katedrze zrealizowano 4 prace magisterskie, 36 doktoratów i 5 przewodów habilitacyjnych. Pracownicy Katedry są autorami: 520 prac naukowych, z których 460 opublikowano w kraju a 60 za granicą; 20 podręczników; 23 skryptów; 220 doniesień zjazdowych.