WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Historia

« wstecz

Katedra Epizootiologii powstała w 1944 roku w Uniwersytecie im. Marii Skłodowskiej-Curie (UMCS) i podobnie jak Katedra Mikrobiologii do 1952 roku była kierowana przez dr hab. Józefa Parnasa. Mieściła się w budynku Collegium Maius przy ul. Lubartowskiej. W tym okresie stworzono podstawy organizacyjne dla przyszłej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Epizootiologii.

 

Od 1 września 1952 roku kierownictwo Katedry Epizootiologii objął prof. dr hab. Stanisław Krauss, absolwent Lwowskiej Akademii Weterynaryjnej. W 1955 roku w ramach Katedry utworzono Klinikę Chorób Zakaźnych Zwierząt. W 1957 roku Katedra przeniosła się do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Akademickiej 12 (Collegium Veterinarium).

W 1962 roku powstał Zakład Chorób Drobiu, którego kierownikiem został doc. dr Stefan Stępkowski, absolwent Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Warszawskiego i doktorant Wydziału Weterynaryjnego w Lublinie (1947) W 1964 roku wyodrębniono w ramach Katedry Pracownię Chorób Pszczół - przemienioną w 1972 roku na Zakład Chorób Owadów Użytkowych, którego kierownikiem został dr Zdzisław Gliński absolwent Wydziału Weterynaryjnego w Lublinie (1959) i Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (1964).

 

Od l października 1969 r. kierownictwo Katedry przejął dr hab. Stanisław Wołoszyn i funkcję tę pełnił do 30 czerwca 1991 roku, tj. do czasu przejścia na emeryturę.Na początku lat siedemdziesiątych powstał na Wydziale Weterynaryjnym Instytut Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych, w skład którego wszedł Zakład Epizootiologii.

 

W 1978 roku część Zakładu przeniosła się do nowych pomieszczeń klinicznych przy ul. Głębokiej 30. Z chwilą rozwiązania Instytutu w 1991 roku powołano Katedrę Epizootiologii i Klinikę Chorób Zakaźnych Zwierząt , której kierownictwo od 1 lipca 1991 objął prof. dr hab. mgr Zdzisław Gliński.