WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Dydaktyka

« wstecz

Dydaktyka
 

Przedmioty dydaktyczne:

 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

1.      Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa,

2.      Higiena żywności i przetwórstwa spożywczego, 

3.      Higiena mleka,

4.      Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń.

 
Wydział Agrobioinżynierii - kierunek towaroznawstwo:

1.      Higiena surowców i produktów spożywczych 

Specjalności: - Zarządzanie jakością towarów konsumpcyjnych,

                     - Obrót towarów i obsługa celna

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt - Kierunek bezpieczeństwo żywności:

 

1.Mikrobiologia żywności,

2. Higiena i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego

Przedmioty dydaktyczne:

 

 

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, higiena żywności i przetwórstwa spożywczego,  higiena mleka;

 

Wydział Agrobioinżynierii - kierunek towaroznawstwo: higiena surowców i produktów spożywczych

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Przedmiot Higiena żywności i przetwórstwa spożywczego w semestrze 10 w roku akademickim 2010/2011

Przedmiot Higiena mleka w semestrze 7 w roku akademickim 2010/2011
 
Ćwiczenia z przedmiotu Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa w semestrze 8 w roku akademickim 2010/2011

Ćwiczenia z przedmiotu Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń w roku akademickim 2010/2011

Ćwiczenia z przedmiotu Higiena żywności i przetwórstwa spożywczego  w semestrze 11 w roku akademickim 2010/2011