WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Badania

« wstecz

 

Badania

 
Główne kierunki badań


Nosicielstwo bakteryjne i pasożytnicze u zwierząt rzeźnych: charakterystyka ilościowa i jakościowa składu tkankowego różnych grup mięśniowych zwierząt rzeźnych i drobiu oraz przetworów mięsnych i jego związek z jakością organoleptyczną: wartość odżywcza, jakość higieniczna, skład chemiczny i cechy organoleptyczne surowców rzeźnych i wyrobów mięsnych; charakterystyka jakościowa i mikrobiologiczna ubocznych produktów rzeźnych i mięsa odzyskanego mechanicznie; ocena i doskonalenie metod diagnostycznych służących różnicowaniu stopnia wykrwawienia zwierząt rzeźnych: warunki higieniczne produkcji mięsa i mleka.

 
Osiągnięcia:


Opracowano naukowe podstawy oceny sanitarno-weterynaryjnej mięsa przy brucelozie bydła, różycy i pomorze świń oraz włośnicy i wągrzycy świń.

 

Określono wpływ tzw. czynników zwierzęcych (wiek, płeć, rodzaj mięśni) na skład tkankowy, wartość odżywczą i cechy jakościowe mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu.

 

Dokonano szczegółowej charakterystyki ubocznych surowców rzeźnych oraz mięsa odzyskanego mechanicznie w aspekcie ich składu chemicznego, zanieczyszczenia bakteryjnego, wartości odżywczej i cech organoleptycznych. Określono rodzaj optymalnych tkanek i testów przydatnych w różnicowaniu stopni wykrwawienia zwierząt rzeźnych.

 

Opracowano podręczniki i skrypty przeznaczone dla lekarzy wet. i technologów żywności dotyczące higieny mięsa, a także jedyne w Polsce, okresowo aktualizowane Polskie przepisy sanitarno-weterynaryjne.

 

W ramach działalności usługowej Katedra wykonuje ekspertyzy dla potrzeb policji i prokuratury.


Główne kierunki badań


Nosicielstwo bakteryjne i pasożytnicze u zwierząt rzeźnych: charakterystyka ilościowa i jakościowa składu tkankowego różnych grup mięśniowych zwierząt rzeźnych i drobiu oraz przetworów mięsnych i jego związek z jakością organoleptyczną: wartość odżywcza, jakość higieniczna, skład chemiczny i cechy organoleptyczne surowców rzeźnych i wyrobów mięsnych; charakterystyka jakościowa i mikrobiologiczna ubocznych produktów rzeźnych i mięsa odzyskanego mechanicznie; ocena i doskonalenie metod diagnostycznych służących różnicowaniu stopnia wykrwawienia zwierząt rzeźnych: warunki higieniczne produkcji mięsa i mleka.

 

Osiągnięcia:


Opracowano naukowe podstawy oceny sanitarno-weterynaryjnej mięsa przy brucelozie bydła, różycy i pomorze świń oraz włośnicy i wągrzycy świń.

 

Określono wpływ tzw. czynników zwierzęcych (wiek, płeć, rodzaj mięśni) na skład tkankowy, wartość odżywczą i cechy jakościowe mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu.

 

Dokonano szczegółowej charakterystyki ubocznych surowców rzeźnych oraz mięsa odzyskanego mechanicznie w aspekcie ich składu chemicznego, zanieczyszczenia bakteryjnego, wartości odżywczej i cech organoleptycznych. Określono rodzaj optymalnych tkanek i testów przydatnych w różnicowaniu stopni wykrwawienia zwierząt rzeźnych.

 

Opracowano podręczniki i skrypty przeznaczone dla lekarzy wet. i technologów żywności dotyczące higieny mięsa, a także jedyne w Polsce, okresowo aktualizowane Polskie przepisy sanitarno-weterynaryjne.

 

W ramach działalności usługowej Katedra wykonuje ekspertyzy dla potrzeb policji i prokuratury.