WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Historia

Historia

1 października 1945 r. utworzona została na Wydziale Weterynaryjnym UMCS Katedra Nauki o Środkach Spożywczych Zwierzęcego Pochodzenia. Założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Alfred Trawiński, były profesor Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Katedra znalazła siedzibę w głównym gmachu Uniwersytetu przy Placu Litewskim 5. W 1951 r. została przemianowana na Katedrę Higieny Produktów Zwierzęcych. W 1955 r., w ramach reorganizacji szkolnictwa, powstała Wyższa Szkoła Rolnicza, w skład której wszedł Wydział Weterynaryjny i otrzymał nową lokalizację na terenie miasteczka uniwersyteckiego. W 1957 r. Katedra została przeniesiona do gmachu głównego Wydziału - Collegium Veterinarium przy ul. Akademickiej 12, w którym pozostaje do chwili obecnej. W 1977 r. przemianowano ją na Instytut Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, a od 1 grudnia 1993 r., w wyniku reorganizacji Wydziału, ponownie na Katedrę o tej samej nazwie.

            Kierownikami Katedry, a następnie Instytutu byli: w latach 1945-1960 - prof. dr hab. Alfred Trawiński, 1961-1991 - prof. dr hab. Edmund Prost, 1991-2010 prof. dr hab. Elżbieta Pełczyńska.

Od października 2010 r. kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Krzysztof Szkucik

« wstecz