[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla absolwentów

10.10.2013studenci

 

 


PROGRAM KONFERENCJI
„Znajomość rynku pracy kluczem do osiągnięcia sukcesu zawodowego”
Lublin - 15 października 2013 r., godz. 10.00 - 12.00

Miejsce: Instytut Informatyki UMCS w Lublinie przy ulicy Akademickiej 9


10.00-10.10 Otwarcie konferencji
Pani Monika Lipińska - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Pan dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. UMCS - Rektor UMCS

10.10-10.30 Innowacyjne działania na rzecz aktywizacji studentów i absolwentów UMCS
Pani Magdalena Bis – doradca zawodowy Biuro Karier UMCS

10.30-10.50 Jak młodzież rozumie rynek pracy? Od systemu edukacji w kierunku zatrudnienia
Pan dr hab. prof. KUL Bohdan Rożnowski - Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych KUL

10.50-11.10 Pracodawcy i ich oferty, studenci, absolwenci - najważniejsze wyniki i rekomendacje Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy
Pan Grzegorz Gach – Kierownik ds. badań i analiz Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy

11.10-11.30 Podstawowe zasady zatrudniania pracowników, praktyczne wskazówki dla kandydatów
Pan Dariusz Fudalej – psycholog, konsultant HR w dużej instytucji finansowej

11.30-11.50 Usługi i instrumenty rynku pracy
Pani Małgorzata Goławska - Kierownik Działu Rynku Pracy w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie

11.50-12.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji


« wstecz