[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla absolwentów


 

 

Rekrutacja testerów portalu przedłużona do 16 grudnia 2013 r.!

 

Informujemy, że rekrutacja testerów portalu internetowego przeznaczonego do monitorowania karier zawodowych absolwentów została przedłużona do 16 grudnia 2013 r.

Zapraszamy studentów wydziałów: Hodowli Zwierząt, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz absolwentów wyżej wymienionych Wydziałów, którzy ukończyli Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w 2012 oraz 2013 roku do wzięcia udziału w testowaniu. 

 

OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE TESTERÓW OTRZYMAJĄ WYNAGRODZENIE.

O zakwalifikowaniu do testowania decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dane kontaktowe:

Biuro Karier Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15 p. 209,

Tel. 81 4456605, e-mail: karierapromocja@up.lublin.pl

 

 

 

--------------------------------------------------------------

Zapraszamy studentów, absolwentów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz pracodawców

do testowania portalu internetowego monitorującego kariery zawodowe absolwentów!


„PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty 
edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku 
pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informacja o projekcie
 
Informacje do pobrania:
 
 
 
 

 


« wstecz