Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Przewody doktorskie

07.06.2019

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Katarzyny Luchowskiej

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wpływ genotypu oraz wybranych czynników agrotechnicznych na plony i jakość surowca bzu czarnego (Sambucus nigra L.)"

 

 

12.04.2019

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Piotra Jakubowicza

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Efektywność technik bioremediacyjnych w procesach oczyszczania gleb skażonych substancjami ropopochodnymi"

 

 

15.10.2018

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Beaty Prukop

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne rozwoju agroturystyki
na obszarze Bieszczadów"

 

 

15.10.2018

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Doroty Tomaszewskiej-Krojańskiej

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Struktura i wodno-powietrzne właściwości gleby wzbogaconej
osadem pofermentacyjnym i skałą karbońską"

 

 

 

02.10.2018

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Doroty Kluk

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Elementy oceny i metody ograniczania ryzyka środowiskowego związanego z działalnością przemysłu naftowego"

 

 

27.09.2018

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Dariusza Daniłkiewicza

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wpływ sposobu uprawy roli i metody regulacji zachwaszczenia na plonowanie
i zachwaszczenie pszenicy orkisz"

 

 

11.06.2018

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Karoliny Dudziak

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Analiza ekspresji wybranych genów kodujących enzymy antyoksydacyjne oraz kinazy MAP w warunkach stresu suszy w liniach substytucyjnych pszenicy zwyczajnej"

 

07.06.2018

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Ali Hulail Noaema

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii

tytuł rozprawy doktorskiej:
„The effectiveness of foliar fertilization of several cultivars of potato (Solansum Tuberosum L.)” under conditions of the South-Eastern Poland"

 

 

29.01.2018

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Roberta Pełki

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Oddziaływanie odpadu pocelulozowego i komunalnego osadu ściekowego na rośliny i właściwości fizykochemiczne gleby”

 

29.12.2017


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Barbara Misztal-Majewska

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Wpływ międzyplonów ścierniskowych oraz sposobu uprawy roli na żyzność gleby i produkcyjność pszenicy jarej w krótkotrwałej monokulturze”