Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Przewody doktorskie

12.04.2019

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Piotra Jakubowicza

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Efektywność technik bioremediacyjnych w procesach oczyszczania gleb skażonych substancjami ropopochodnymi"