Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Przewody doktorskie

09.09.2019

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Aleksandry Wieremczuk

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Analiza genetyczna i molekularna nowych genów niewrażliwych
na fotoperiod (Ppd) w pszenżycie"