Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81-445-68-84
e-mail: genetyka.roslin@up.lublin.pl
Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-47
e-mail: krzysztof.kowalczyk@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  • dr Magdalena Dyduch-Siemińska, asystent, tel. 81-445-67-76
   e-mail: magdadyduch@wp.pl / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

  Wykładowcy

  Pozostali pracownicy

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Romuald Doliński, emerytowany prof. nadzwyczajny, tel. 81-445-69-20
   e-mail: romuald.dolinski@up.lublin.pl
  • prof. dr hab. Daniela Gruszecka, profesor emerytowany
  • prof.dr hab. Jerzy Hortyński, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-38
   e-mail: jerzy.hortynski@up.lublin.pl / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
  • prof. dr hab. Danuta Miazga, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-25
  • prof. dr hab. Marian Milczak, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-85
  • prof. dr hab. Grażyna Stefanowska, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-75
  • prof. dr hab. Krystyna Szwed-Urbaś, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Czesław Tarkowski, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-75