Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Aktualności

01.06.2016


Miło nam poinformować, że 21 maja 2016 r. na uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie dr inż. Izabela Jośko otrzymała prestiżowe stypendium START. Stypendium zostało wręczone przez Przewodniczącego Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej prof. dr hab. Macieja Żylicza oraz Przewodniczącego Rady Fundacji prof. dr hab. Andrzeja Jerzmanowskiego.

 

 

dr inż. Izabela Jośko

 

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wicepremier, Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Teresa Czerwińska oraz wielu wybitnych profesorów.


Stypendium START przyznawane jest przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych oraz zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Adresatami programu są wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy nie przekroczyli wieku 30 lat i mają dorobek udokumentowany publikacjami w uznanych periodykach naukowych.


Dr inż. Izabela Jośko w 2010 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku rolnictwo, specjalność kształtowanie środowiska na Wydziale Agrobioinżynierii w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Za bardzo dobre wyniki w nauce osiągnięte w czasie studiów, otrzymała dyplom wyróżniającego się absolwenta oraz Odznakę Honorową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W latach 2012-2014 pracowała na stanowisku starszego referenta technicznego w ramach grantu Unii Europejskiej (7 Program Ramowy) w Instytucie Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska. W styczniu 2015 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, specjalność nanotechnologia środowiskowa. Praca doktorska Pani Jośko przygotowana pod kierunkiem dr hab. Patryka Oleszczuka, prof. UMCS pod tytułem: „Toksyczność wybranych nanocząsteczek (nano-ZnO, nano-TiO2, nano-Ni) w różnych matrycach środowiskowych” została wyróżniona przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Pani Doktor od 2015 roku pracuje w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin na stanowisku adiunkta. Dotychczasowo brała udział jako wykonawca w 4 projektach badawczych, w tym dwóch międzynarodowych. W chwili obecnej jest kierownikiem grantu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.


Badania dr inż. Izabeli Jośko dotyczą głównie oceny losów nanomateriałów pochodzenia antropogenicznego w różnych matrycach środowiskowych oraz oddziaływania nanocząstek na organizmy żywe. Pani Doktor jest współautorką 15 publikacji z tzw. listy filadelfijskiej o sumarycznej liczbie punktów MNiSW równej 515 i IF 46.51. Indeks Hirsha dr inż. Izabeli Jośko wynosi 6.


W imieniu Rady Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz własnym składam Pani Doktor serdeczne podziękowanie i gratulacje  za uzyskanie prestiżowego stypendium, przyznawanego młodym naukowcom.  Dzięki pracowitości, inicjatywie, zaangażowaniu w nowoczesne badania i otwartości na współpracę naukową znalazła się Pani Doktor w gronie wybitnych młodych naukowców oraz przyczyniła się do podniesienia prestiżu Wydziału Agrobioinżynierii. Życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej, ciekawych pomysłów badawczych i odkryć naukowych oraz wiele satysfakcji z wykonywanych obowiązków i realizacji dalszych ambitnych osiągnięć.
 

 


Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

 

[fot. BPU]

 


 


« wstecz