Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Aktualności

23.06.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. 

23.06.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.  

14.04.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Puchały na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska; tytuł rozprawy doktorskiej: "Właściwości biochemiczne gleb parków miejskich na terenach podlegających zróżnicowanym wpływom antropogenicznym. 

27.02.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Turystyki i Rekreacji

27.02.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Ekonomii i Zarządzania

25.02.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

17.01.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Gawryluka na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: "Ocena przydatności wybranych gazonowych odmian traw oraz roślin bobowatych drobnonasiennych i ich mieszanek do zadarniania przydrożnych skarp"

03.01.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Turystyki i Rekreacji.

20.12.2013konkursy

Konkurs dla pracowników UP w Lublinie na funkcję kierownika Katedry lub Samodzielnego Zakładu Biologii i Hodowli Lasu