BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Przewody doktorskie

no name

« wstecz

Przewód doktorski mgr inż. Katarzyny Kwiatkowskiej  pt. "Wpływ wybranych dodatków paszowych na parametry fizyko-chemiczne, morfometryczne i wytrzymałościowe kości drobiu” wykonany pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Małgorzaty Kwiecień. 

 
 Pliki PDF do pobrania:

 

Przewód doktorski mgr Eweliny Agnieszki Kulak

« wstecz

Przewód doktorski mgr Eweliny Agnieszki Kulak pt. "Biodystrybucja nanocząstek srebra oraz jego oddziaływanie na status oksydoredukcyjny i immunologiczny kurcząt” wykonany pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Katarzyny Ognik. Promotor pomocniczy dr Iwona Sembratowicz

 
 Pliki PDF do pobrania:

[ 1 ]23 z 3 »