srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Biokosmetologia

« wstecz

 

  Studia stacjonarne I stopnia 

Studia niestacjonarne I stopnia


 Ulotka PDF | Plan studiówEfekty kształcenia  


   

Biokosmetologia to kierunek praktyczny, w ramach którego zrealizowane będzie 70% zajęć praktycznych. Student zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i produkcji biokosmetyków, jak i kosmetologii. Pozna właściwości naturalnych surowców kosmetycznych (roślinnych i zwierzęcych), w tym ekologicznych; metody ich pozyskiwania, przechowywania, jak również identyfikacji składników aktywnych. Będzie potrafił opracować innowacyjne receptury, sporządzać preparaty kosmetyczne; posługiwać się sprzętem niezbędnym do produkcji biokosmetyków oraz wykorzystywać aparaturę do zabiegów kosmetycznych. 

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków, w laboratoriach zajmujących się oceną składu i jakości kosmetyków, w jednostkach kontrolujących jakość surowców kosmetycznych, instytucjach badawczych, koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków, w firmach branżowych na stanowiskach konsultantów, technologów i menadżerów.

 

 

Stawiamy na praktykę!

  • zajęcia praktyczne w salach laboratoryjnych wyposażonych w nowoczesną aparaturę i sprzęt analityczny,
  • zajęcia terenowe odbywające się w zakładach produkujących kosmetyki, w laboratoriach badających skład i jakość kosmetyków,
  • praktyka 12 tygodniowa w zakładach sektora produkcji i technologii kosmetyków; jednostkach zajmujących się oceną i kontrolą jakości surowców kosmetycznych i kosmetyków.

 

 

REKRUTACJA

 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. W zależności od indywidualnych osiągnięć zapisanych na świadectwie maturalnym tworzone są listy rankingowe. Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy (język obcy nowożytny) i jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia).

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  poziom podstawowy poziom rozszerzony
Język obcy: 1,3 2,0
Jeden przedmiot do wyboru: 2,0 4,0

 


KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich: 
tel. 81 445 66 45 lub 81 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

Wydział Biologii Środowiskowej
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 66 85

dziekanat.biologii@up.lublin.pl