BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Dyrektor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-67-84
e-mail: anna.litwinczuk@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Joanna Barłowska, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-63
  e-mail: joanna.barlowska@up.lublin.pl / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych
 • prof. dr hab. Mariusz Florek, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-21
  e-mail: mariusz.florek@up.lublin.pl / Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
 • prof. dr hab. Jolanta Król, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-22
  e-mail: jolanta.krol@up.lublin.pl / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Aneta Brodziak, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-36
  e-mail: aneta.brodziak@up.lublin.pl / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych
 • dr hab. Piotr Domaradzki, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-50
  e-mail: piotr.domaradzki@up.lublin.pl / Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności
 • dr hab. Piotr Skałecki, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-36
  e-mail: piotr.skalecki@up.lublin.pl / Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

Adiunkci

 • dr Małgorzata Dmoch, adiunkt, tel. 81-445-60-72
  e-mail: malgorzata.dmoch@up.lublin.pl / Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności
 • dr Agnieszka Kaliniak-Dziura, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-65-36
  e-mail: agnieszka.kaliniak@up.lublin.pl / Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
 • dr hab. inż. Monika Kędzierska-Matysek, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-88
  e-mail: monika.matysek@up.lublin.pl / Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności
 • dr Marek Kowalczyk, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-72
  e-mail: marek.kowalczyk@up.lublin.pl / Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności
 • dr Małgorzata Ryszkowska-Siwko, adiunkt dydaktyczny / Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
 • dr Anna Teter, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-06
  e-mail: anna.wolanciuk@up.lublin.pl / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych
 • dr Barbara Topyła, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-60-72 / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych

Pracownicy

 • dr Małgorzata Dmoch, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-72
  e-mail: malgorzata.dmoch@up.lublin.pl / Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności
 • dr Małgorzata Ryszkowska-Siwko, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-72; 81-445-67-50
  e-mail: malgorzata.siwko@up.lublin.pl / Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
 • dr Barbara Topyła, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-72
  e-mail: barbara.topyla@up.lublin.pl / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych