BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Anna Litwińczuk, profesor zwyczajny
tel. 81-445-67-84
e-mail: anna.litwinczuk@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Joanna Barłowska, profesor zwyczajny, tel. 81-445-68-63
  e-mail: joanna.barlowska@up.lublin.pl / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Aneta Brodziak, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-67-04
  e-mail: aneta.brodziak@up.lublin.pl
 • dr hab. Piotr Domaradzki, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-65-94
  e-mail: piotr.domaradzki@up.lublin.pl / Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności
 • dr hab. Jolanta Król, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-68-22
  e-mail: jolanta.krol@up.lublin.pl / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych
 • dr hab. Piotr Skałecki, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-65-69
  e-mail: skalka_p@op.pl

Adiunkci

 • dr hab. Monika Kędzierska-Matysek, adiunkt, tel. 81-445-68-56
  e-mail: monika.matysek@up.lublin.pl / Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności
 • dr Anna Teter, adiunkt, tel. 81-445-68-56
  e-mail: anna.wolanciuk@up.lublin.pl / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych

Asystenci

Pozostali pracownicy

 • dr Małgorzata Dmoch, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-27
  e-mail: malgorzata.dmoch@up.lublin.pl / Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych
 • prof. dr hab. Mariusz Florek, profesor, tel. 81-445-66-21
  e-mail: mariusz.florek@up.lublin.pl
 • dr Małgorzata Ryszkowska-Siwko, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-27
  e-mail: malgorzata.siwko@up.lublin.pl / Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności
 • dr Barbara Topyła, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-27
  e-mail: barbara.topyla@up.lublin.pl