BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-57
e-mail: jerzy.paleolog@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  • dr hab. Edyta Buczyńska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-98
   e-mail: edyta.buczynska@up.lublin.pl / Pracownia Bioindykacji Środowiska
  • dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-70
   e-mail: grzegorz.grzywaczewski@up.lublin.pl
  • dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-69-62
  • dr hab. Aneta Strachecka, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
   e-mail: aneta.strachecka@up.lublin.pl

  Adiunkci

  • dr Barbara Banach-Albińska, adiunkt dydaktyczny, tel. 81 / 445-69-55
   e-mail: barbara.banach@up.lublin.pl
  • dr Katarzyna Czepiel - Mil, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-69-62
   e-mail: kahac@wp.pl / Pracownia Bioindykacji Środowiska
  • dr hab. Maciej Grzybek, adiunkt badawczo-dydaktyczny
   e-mail: maciej.grzybek@up.lublin.pl
  • dr Marek Nieoczym, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-69-53
   e-mail: mnieoczy@wp.pl
  • dr hab. Robert Stryjecki, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-64
   e-mail: robert.stryjecki@up.lublin.pl / Pracownia Bioindykacji Środowiska
  • dr Radosław Ścibior, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-73
   e-mail: radoslaw.scibior@up.lublin.pl / Pracownia Bioindykacji Środowiska

  Pracownicy

  • dr Robert Rozwałka , starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
  • mgr inż. Wojciech Sekuła, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-56
  • mgr inż. Witold Wawrzkiewicz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-64 / Pracownia Bioindykacji Środowiska
  • mgr Urszula Wójcik, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-56
   e-mail: katedra.zoologii@up.lublin.pl
  • dr Łukasz Wójcik, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-70
   e-mail: lukasz7wojcik@gmail.com

  Profesorowie emerytowani