BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody

20-262 Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37
Kierownik: dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, adiunkt
tel. 81-461-00-61 w. 310
e-mail: monika.kukuryk@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Pozostali pracownicy