BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Instrumentalnej Analizy Żywności

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Piotr Domaradzki, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-65-94
e-mail: piotr.domaradzki@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    Pozostali pracownicy