BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Florek, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-66-21
e-mail: mariusz.florek@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

  • dr Agnieszka Kaliniak-Dziura, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-65-36
    e-mail: agnieszka.kaliniak@up.lublin.pl
  • dr Małgorzata Ryszkowska-Siwko, adiunkt dydaktyczny

Pracownicy

  • dr Małgorzata Ryszkowska-Siwko, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-72; 81-445-67-50
    e-mail: malgorzata.siwko@up.lublin.pl