BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

  

Zapraszamy na Dzień Kariery 2016

wzór papieru firmowego z nowym logotypem Wydziału 

 

Pozostałe materiały dostępne na stronie 

Biura Promocji Uczelni

 

12.10.2016

W związku z pismem prof. dr hab. Anny Litwińczuk – Kierownika Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, decyzją Dziekana Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki przedłużono termin składania dokumentów w konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych do 17 października 2016 r. Jednocześnie  na wniosek Kierownika Katedry dokonano zmiany w wymaganiach stawianych kandydatom odnośnie znajomości języka angielskiego – znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

23.09.2016
                 
     
29.09.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Serowców Zwierzęcych

 

26.09.2016