UP Lublin   Centralne Laboratorium Badawcze

Aktualności


 

Aktualności

31.10.2019

Informujemy, że z dniem 18 luty 2019 uległy zmianie zasady udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Zarządzenie Rektora 7/2019). Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy usług o wartości do 30 000 euro netto dostępny jest na stronie Biuletynu Informacyjnegu UP w Lublinie [ Link do wniosku ].


« wstecz