CTT   Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plZapotrzebowania zgłoszone przez przedsiębiorców

04.07.2017

Określenie krytycznych funkcji systemu szacowania zapotrzebowania upraw polowych na wodę (badanie elementów składowych systemu złożonego), w tym opracowanie kryteriów racjonalnego nawadniania warzyw w gospodarstwie ogrodniczym, charakteryzującego się następującymi cechami:

a) Automatyzacją (możliwość generowania oszacowań bez udziału operatora)

b) Wykorzystaniem danych z sensorów satelitarnych oraz naziemnych

c) Rozdzielczością danych wyjściowych: czasowa – 1 dzień, przestrzenna: 10 metrów

d) Możliwością dwustronnej interakcji z użytkownikiem, w tym manualnej edycji watości zmiennych i parametrów wykorzystywanych modeli

e) Samouczeniem się, w tym autokalibracja na podstawie danych wzorcowych i informacji zwrotnych użytkownika

f) Interdyscyplinarnościąych w sposób, który umożliwia zdalny dostęp urządzeń zewnętrznych

 

 

Termin składania ofert upływa 10 lipca 2017 r.
Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o kontakt z pracownikami Centrum Transferu Technologii.

 

 


« wstecz