[ MENU DODATKOWE ]


Ważne dla doktorantów

28.09.2017

SKŁADANIE WNIOSKÓW O STYPDENIA DOKOTRANCKIE I ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ODBYWA SIĘ DO 05 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

miejsce składnia: Dział Organizacji Studiów, pok. 266


« wstecz