[ MENU DODATKOWE ]


VIII Lubelski Festiwal Nauki 2011

« wstecz

 

 

  VIII   Lubelski   Festiwal   Nauki
17-23  września  2011  r.
www.festiwal.lublin.pl

„Nauka w służbie przyrody”

 

Szanowni Państwo,
Sympatycy Lubelskiego Festiwalu Nauki,
 
Największe święto lubelskiej nauki zbliża się szybkimi krokami – już 17 września uroczystą inauguracją rozpoczniemy VIII Lubelski Festiwal Nauki. O oprawę artystyczną zadbają: Chór UP, Zespół Tańca Współczesnego ARABESKA oraz Zespół Pieśni i Tańca UP JAWOR. Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej festiwalu http://www.festiwal.lublin.pl.


Dzień później, w niedzielę 18 września, od godziny 10:00, na Placu Marii Curie-Skłodowskiej, a także w campusie Uniwersytetu Przyrodniczego, będą czekać na Państwa pokazy naukowe, wystawy, prezentacje, symulacje, eksperymenty i dyskusje. Nie zabraknie również konkursów, a także koncertów i pokazów sztuk walki. Na wydarzenia (łącznie jest ich ponad 70) organizowane w ramach pikniku naukowego nie trzeba się rejestrować – każdy może w nich uczestniczyć!


Od poniedziałku zapraszamy natomiast na projekty objęte rejestracją – głównie ze względu na ograniczone warunki lokalowe. Bardzo cieszy nas fakt, że – jak do tej pory – mamy potwierdzoną rezerwację ponad 37,5 tys. miejsc! Przypominamy, że można uczestniczyć w dowolnie wybranej liczbie projektów. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na ciekawe zajęcia, dlatego zachęcamy do poszukiwań w wyszukiwarce wolnych miejsc i rejestracji na stronie Festiwalu.


Zakończenie Festiwalu przewidziane jest na piątek 23 września. Oprócz uroczystego wręczenia nagród i podziękowań, odbędzie się koncert Zespołu Klezmerskiego „Berberys”, a także występ Społecznego Ogniska Baletowego.
 
Świat nauki czeka na odkrycie – zapraszamy do udziału!
Do zobaczenia!
 
Organizatorzy VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki
Organizator Główny: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

  

***

 

Szanowni Państwo,

Trwają prace organizacyjne VIII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach od 17 do 23 września 2011 roku pod hasłem Nauka w służbie przyrody. W roku bieżącym Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie pełnił zaszczytną funkcję koordynatora w środowisku lubelskim.

Celem Festiwalu jest przede wszystkim popularyzacja nauki w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, poprzez prezentację najciekawszych projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych. Jest to także promocja uczelni w mieście i regionie oraz integracja środowiska naukowego Lublina i Lubelszczyzny.

W czasie Festiwalu odbędzie się, podobnie jak w ubiegłym roku, TYGIEL 2011, czyli III Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych, który umożliwia prezentację zainteresowań naukowych i pozanaukowych studentów. Chcielibyśmy, aby wyzwolił on ogromne możliwości tkwiące w zdolnych, młodych ludziach. Mamy nadzieję, że ta wspólna inicjatywa spotka się z zainteresowaniem Państwa.

Gorąco zapraszamy wszystkich pracowników UP do udziału w Festiwalu.
 

za Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Edward Pałys

 

 

***

 

 

Komitet Organizacyjny VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki 2011

 

 

***

Członkowie komitetu organizacyjnego

 

 • dr ANDRZEJ ZYKUBEK – koordynator Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i redaktor serwisu internetowego VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki 2011
   
 • dr MIŁOSZ HUBER – koordynator Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 • dr n. farm. ALEKSANDRA JÓZEFCZYK – koordynator Uniwersytetu Medycznego

 • dr hab. inż. JERZY LIPSKI, prof. PL – koordynator Politechniki Lubelskiej

 • dr JOLANTA CIEŚLA – koordynator Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

 • dr ZBIGNIEW PIŁAT – koordynator Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

 • dr MAGDALENA FLOREK – koordynator Instytutu Medycyny Wsi

 • dr inż. MARIUSZ ZARYCHTA – koordynator Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach

 • dr ELŻBIETA WIERZBICKA – koordynator Archiwum Państwowego w Lublinie

 • mgr ANNA DZIUBAK – koordynator Medycznego Studium Zawodowego im. prof. St. Liebharda w Lublinie

 • dr GRAŻYNA JAKIMIŃSKA – koordynator Muzeum Lubelskiego

 • mgr ANNA WÓJTOWICZ – koordynator Państwowego Muzeum na Majdanku

 • mgr MARZENA ŁATA – koordynator Uniwersytetu Dziecięcego Unikids

 • mgr EWA HADRIAN – koordynator Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 • dr MAŁGORZATA CIOSMAK – koordynator Politechniki Lubelskiej

 • kpt. WOJCIECH MICIUŁA – koordynator Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

 • insp. dr ANDRZEJ P. PRZEMYSKI  – koordynator Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

 • mgr AGATA FIJUTH – koordynator Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

 • mgr WOJCIECH NOWOSAD – koordynator Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

 

***

Koordynatorzy wydziałowi UP

 

 

***

Komitet Honorowy VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki 2011
Patronat Honorowy VIII Lubelskiego Festiwalu Nauki
Pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komitet Honorowy:
1. JM Rektor UP – prof. dr hab. Marian Wesołowski
2. JM Rektor KUL – ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
3. JM Rektor UMCS – prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
4. JM Rektor UM -prof. dr hab. Andrzej Książek
5. JM Rektor PL – prof. dr hab. Marek Opielak
6. Komendant Rektor WSOSP w Dęblinie-gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel
7. Wojewoda Lubelski – mgr Genowefa Tokarska
8. Marszałek Województwa Lubelskiego – mgr Krzysztof Hetman
9. Prezydent Miasta Lublin- dr Krzysztof Żuk
10. Dyrektor Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie- prof. dr hab. Józef Horabik
11. Dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej – prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski
12. Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi Im. Witolda Chodźki w Lublinie-dr n. med. Andrzej Wojtyła
13. Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie mgr Jacek Welter
14. Dyrektor IUNG PIB w Puławach – prof. dr hab. Wiesław Oleszek
15. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Tadeusz Milewski.
16. Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie – dr Piotr Dymel
17. Kurator Oświaty w Lublinie – mgr Krzysztof Babisz
18. Dyrektor Muzeum Lubelskiego – mgr Zygmunt Nasalski
19. Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku – dr Tomasz Kranz
20. Dyrektor TVP S.A. Oddział w Lublinie- dr Tomasz Rakowski
21. Prezes Zarządu Radia Lublin S. A. mgr Andrzej Szwabe
22. Dyrektor Filharmonii im. H. Wieniawskiego- dr Jan Sęk
23. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - mgr Zofia Ciuruś
 

***

Zapraszamy również Państwa do odwiedzania oficjalnej strony - http://www.festiwal.lublin.pl, na której znajdą się aktualne wiadomości odnośnie tegorocznej edycji Festiwalu. 

KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU