foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

22.01.2019

 W dniu 18 i 19 stycznia b.r. na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii odbyły się spotkania informacyjne dotyczące perspektyw i możliwości pracy w zawodzie dietetyka. Dr inż. Krzysztof Tambor (wykładowca SGGW) i mgr Aldona Kopczyńska (dietetyk) - przedstawiciele firmy Dobry Dietetyk, w interesujący dla studentów sposób przedstawili zagadnienia, które mogą istotnie polepszyć ich świadomość w zakresie obecnej sytuacji i kierunku zachodzących zmian w branży dietetycznej.
 


  

Spotkania były inspiracją do rozważań nad problemami z jakimi musi zmierzyć się dietetyk stawiający pierwsze kroki na rynku usług dietetycznych. Zastanawiano się nad niezbędną wiedzą, jaką musi posiadać osoba otwierająca własny gabinet, nie tylko merytoryczną z zakresu poradnictwa żywieniowego i dietetycznego, ale również w kwestiach prawnych i marketingowych. W szczególności zastanawiano się nad optymalną lokalizacją poradni, jej reklamą, zastosowaniem się do aktualnych wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, a także nad znaczeniem właściwego doboru wyposażenia i oprogramowania do układania diet. Poruszono też kwestie podstawowych błędów jakie popełnia dietetyk na początku swojej drogi zawodowej.

 


Obydwa wydarzenia były zorganizowane przez dr inż. Monikę Michalak-Majewską (Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów) oraz Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami. Spotkania cieszyły się zainteresowaniem studentów, szczególnie ostatnich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku dietetyka, dały szansę zwiększenia świadomości w planowaniu własnej ścieżki rozwoju.

 


 


« wstecz