foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

18.12.2017

    W ramach konkursu Miniatura 1 dr hab. Urszula Pankiewicz oraz dr Monika Sujka (Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności) zrealizowały miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Lubljanie, w Słowenii, u Profesora Damijana Miklavčiča. Laboratorium Biocybernetyki kierowane przez Profesora Miklavčiča jest jednym z ośrodków wiodących na świecie w badaniach nad elektroporacją. Staż połączony był z prestiżowym tygodniowym szkoleniem pt. Electroporation-Based Technologies and Treatments, International SCIENTIFIC WORKSHOP and POSTGRADUATE COURSE (link do szkolenia: http://2017.ebtt.org/). Program szkolenia obejmował zarówno wykłady prowadzone przez specjalistów z całego świata (m.in. z Francji, USA, Szwecji, Belgii, Danii, Niemiec i Słowenii), jak i zajęcia laboratoryjne z zakresu elektroporacji.  Dodatkowo uczestnicy prezentowali wyniki swoich badań w krótkich wystąpieniach oraz w sesji plakatowej. Organizatorzy szkolenia zapewnili również kontakt z kulturą i historią Słowenii poprzez krótkie wyjazdy do szczególnie interesujących miejsc.
      Bezpośrednim opiekunem stażu naukowego była dr Saša Haberl Meglič przy współpracy dr. Karela Flisara oraz pod opieką merytoryczną prof. Miklavčiča. Celem stażu było ustalenie warunków elektroporacji optymalnych dla zwiększenia przepuszczalności błony komórkowej mikroorganizmów. Wyjazd na staż pozwolił na zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych  do prowadzenia dalszej pracy naukowej oraz na wymianę doświadczeń w zakresie metod i technik elektroporacji, zapoznanie się z warsztatem pracy i z aparaturą, którą stanowią głównie prototypy opracowane i skonstruowane przez pracowników Laboratorium. Nieocenionym atutem tego wyjazdu było nawiązywanie współpracy z naukowcami z Laboratorium Biocybernetyki.
      

 

 


« wstecz