foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

20.05.2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 45 Rektora Uniwersytetu  Przyrodniczego w Lublinie, informuję że praktyka wynikająca z programu studiów  w roku akademickim 2019/2020 studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii kierunków:


- technologia żywności i żywienie człowieka – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - II rok, IV semestr – 4 tyg.
- biotechnologia – studia stacjonarne I stopnia - II rok, IV semestr – 4 tyg.
- dietetyka - studia stacjonarne I stopnia – I rok, II semestr – 6 tyg.
- dietetyka – studia niestacjonarne I stopnia II rok, IV semestr – 6 tyg.
 

zostaje przeniesiona do realizacji w roku akademickim 2020/2021. 

Na kierunkach  w roku akademickim 2019/2020 zostają wprowadzone zmiany:

 - dietetyka  – studia stacjonarne I stopnia - II rok, IV semestr
 - dietetyka  – studia niestacjonarne I stopnia - III rok, VI semestr
 

praktyka zostaje skrócona z 6 do  4 tygodni i może być realizowana w sposób zdalny;

   - gastronomia i sztuka kulinarna – studia stacjonarne I stopnia – III rok, VI semestr
   - gastronomia i sztuka kulinarna – studia niestacjonarne I stopnia - III rok, VI semestr
 

praktyka zostaje skrócona z 4 do 2 tygodni i może być realizowana w sposób zdalny;
     
 - dietetyka – studia II stacjonarne – I rok, II semestr
 - dietetyka – studia II niestacjonarne – II rok, III semestr
realizują praktykę w bieżącym roku akademickim za zgodą Dziekana w sposób alternatywny.
 


« wstecz