foodscience Welcome to Faculty of Food Science and Biotechnology!
[ MENU DODATKOWE ]

Faculty:

 
 

8 Skromna Street, 20-704 Lublin, Poland
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Paweł Glibowski, English version

« back


 

 

Dr.Sc. Paweł Glibowski, Associate Professor

WERSJA POLSKA

 

CONTACT:

Faculty of Food Science and Biotechnology

Department of Biotechnology, Microbiology and Human Nutrition 

 

Skromna 8, 20-704 Lublin, Poland

 

Skromna 8, 20-704 Lublin, Poland
phone 004881 462 33 49, fax. ~462 33 54
e-mail: pawel.glibowski@up.lublin.pl 

  

Education:

 • Dr.Sc. (habilitation) in food science and technology and in human nutrition - University of Life Science in Lublin, Lublin, 2011
 • Ph. D. in food science and technology and in human nutrition, Lublin Agriculture University, Lublin, 2003
 • M. Sci. in food science and technology and in human nutrition, Lublin Agriculture University, Lublin, 2000

 

Academic Experience:

 • 2018 – Associate Professor, Department of Biotechnology, Microbiology and Human Nutrition

 • 2006 - Lecturer, Department of Biotechnology, Human Nutrition and Food Raw Material Science, Agriculture University, Lublin

 • 2003 - 2006 Lecturer, Department of Food Technology and Storage, Agriculture University, Lublin

 • 2000 - 2003 Ph. D. studies, Department of Food Technology and Storage, Agriculture University, Lublin

 

Teaching Experience:

 • Human nutrition
 • Dietetics
 • Dairy Technology
 • Food Technology
 • Food Analysis

 

Research areas:

 • Nutrition in cardiovascular disease
 • Nutrition in osteoporosis
 • Application of inulin in food
 • Probiotics
 • Functional fermented milk drinks 
 • Rheological analysis of dairy products
 • Chemical analysis of toxic metals, nitrates and nitrites in fruits and vegetables

 

 


 

 

PUBLICATIONS IN THE FIELD OF HUMAN NUTRITION AND DIETETICS

 

1.    Wadolowska L., Hamulka J., Kowalkowska J., Ulewicz N., Hoffmann M., Gornicka M., Bronkowska M., Leszczynska T., Glibowski P., Korzeniowska-Ginter R.: Changes in sedentary and active lifestyle, diet quality and body composition nine months after an education program in Polish students aged 11-12 years: Report from the ABC of Healthy Eating study. Nutrients 2019, 11, 331; doi:10.3390/nu11020331

 

2.    Skorek P., Glibowski P., Banach K.: Nutrition of vegetarians in Poland – a review of research. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2019, 70(3), 217-223.

 

3.    Skorek P., Banach K., Libera J., Glibowski P.: Ocena zachowań związanych z żywieniem i aktywnością fizyczną oraz stopnia występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. W „Choroby XXI wieku – najnowsze doniesienia. Tom 1” pod redakcją naukową M. Maciąg i K. Maciąg, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2019, 76-90.

 

4.    Libera J., Skorek P., Banach K., Glibowski P.: Analiza porównawcza wielkości spożycia surówek w przedszkolnych obiadach w zależności od wieku dziecka. W „Przegląd badań z zakresu żywienia i technologii żywności” pod redakcją naukową M. Maciąg i K. Maciąg, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2019, 183-197.

 

5.    Skorek P., Glibowski P., Błaszczak E.: Wpływ ftalanów i bisfenolu na zdrowie człowieka. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2018, 1, 8-14.

 

6.    Markiewicz Ż., Banach K., Glibowski P.: Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy – rola profilaktyki i dietoterapii. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2018, 1, 78-85.

 

7.    Banach K., Glibowski P. Wpływ modyfikacji składu mikrobioty jelitowej na zmianę parametrów antropometrycznych u osób z nadmierną masą ciała. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2018, 72 : 913-923.

 

8.    Glibowski P., Skrzypczak K. Prebiotic and symbiotic foods. In „Microbial production of food ingredients and additives. Pod redakcją naukową A.M. Holban i A.M. Grumezescu. Academic Press, Elsevier, 2017.

 

9.    Glibowski P., Długołęcka A., Grdeń A., Toczek K. Właściwości prozdrowotne imbiru. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2017, 2, 115 – 121.

 

10.  Banach K., Rutkowska B., Glibowski P. Polska „superżywność” w prewencji chorób nowotworowych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2017, 2, 106 – 114.

 

11.  Glibowski P., Misztal A. Wpływ diety na samopoczucie psychiczne. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2016, 1, 1-9.

 

12.  Glibowski P., Dietary factors affecting osteoporosis and bone health in elderly. In „Molecular basis of nutrition and aging. Pod redakcją naukową M.Malavolta i E. Mocchegiani. Academic Press, Elsevier, 2016

 

13.  Karwowska M., Glibowski P., Kowalczyk D., Kowalski R., Nastaj M., Pabich M., Wójciak K.M.: Tłuszcze w technologii i żywieniu. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin, 2015.

 

14.  Nastaj M., Sołowiej B., Glibowski P., Mleko S., Toczek K.: Wpływ suplementacji diety odżywkami węglowodanowo-białkowymi na sprawność fizyczną mężczyzn uprawiających sporty siłowe. W „Trendy w żywieniu człowieka” pod redakcją naukową M. Karwowskiej i W. Gustawa. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015, 213-223.

 

15.  Toczek K., Glibowski P. Bakterie probiotyczne w żywności – nowe kierunki stosowania Przemysł Spożywczy, 2015, 69, 42-45.

 

16.  Glibowski P.: Dietary factors affecting osteoporosis and bone health in elderly. W: Molecular Basis of Nutrition and Aging, pod redakcją M. Malavolta, E. Mocchegiani, Elsevier, 2015.

 

17.  Glibowski P., Tomasiak N. Choroby układu krążenia a spożycie jaj. Bromatologia i Chemia toksykologiczna, 2015, 1, 80-86.

 

18.  Ciesielczuk N., Glibowski P., Szczepanik J.: Awareness of factors affecting osteoporosis obtained from a survey on retired Polish subjects. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2014, 65 (2), 147-153.

 

19.  Glibowski P., Turczyn A.: Determining the effect of consuming fermented milk drinks on the incidence of constipation, diarrhoea and resistance to respiratory illness. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2013, 64 (4), 339-344.

 

 

 

OTHER PUBLICATIONS

 

20.  Gustaw W., Mleko S., Glibowski P.: Synergistyczne interakcje występujące pomiędzy polisacharydami w ich mieszaninach. Żywność. Nauka, Technologia, Jakość, 2001, 3(28), 5-15.

 

21.  Gustaw W., Achremowicz B., Glibowski P., Mleko S.: Otrzymywanie i właściwości reologiczne gumy owsianej. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość. 2001, 4(29), 46-56.

 

22.  Gustaw W., Achremowicz B., Glibowski P., Mleko S.: Lepkość mieszanin gumy owsianej z wybranymi polisacharydami. Technologia Żywności 2001, 13 (389), 63-72.

 

23.  Glibowski P., Gustaw W., Mleko S.: Żelowanie zdenaturowanych białek serwatkowych pod wpływem dodatku soli mineralnych. Przemysł Spożywczy, 2002, 5, 48-50.

 

24.  Glibowski P., Mleko S., Gustaw W., Janas P.: Production and rheological characteristics profile of processed cheese analogues with addition of whey protein polymers. Polish Journal Of Food And Natural Sciences. 2002, 11 (2), 207-214.

 

25.  Mleko S., Glibowski P. Gustaw W., Janas P.: Calcium ions induced gelation of double-heated whey protein isolate. Journal of Food Science And Technology. 2002, 39, 5, 563 – 565.

 

26.  Gustaw W., Targoński Z., Glibowski P., Mleko S., Pikus S.: The influence of xanthan gum on rheology and microstructure of heat-induced whey protein gels, Electronic Journal of Polish Agriculture Universities, Food Science and Technology 2003, 6, 2.

 

27.  Glibowski P.: Zastosowanie białek serwatkowych w przemyśle spożywczym. Przegląd Mleczarski, 2004, 9, 10-13.

28.  Mleko S., Gustaw W., Glibowski P., Mazurkiewicz J.: Wykorzystanie białek serwatkowych do otrzymywania polew do lodów, Annales UMCS, Sec. E, 2004, 59, 1, 37-45.

 

29.  Glibowski P., Mleko S., Gustaw W., Chełstowska E.: Właściwości reologiczne żeli WPI otrzymanych przez bezpośredni dodatek soli, Annales UMCS, Sec. E, 2004, 59, 1, 215-223.

 

30.  Gustaw W., Mleko S., Glibowski P., Janas P.: Wpływ ogrzewania i typu dodanego karagenu na właściwości fizyko-chemiczne roztworów WPI, Annales UMCS, Sec. E, 2004, 59, 1, 205-213.

 

31.  Glibowski P., Mleko S., Gustaw W.: Rheological properties of processed cheese analogue spreads with addition of whey protein polymers/aggregates, Polish Journal of Natural Sciences, Supplement No 2/2004, 37-44.

 

32.  Gustaw W., Glibowski P.: Effect of polyols content on rheological properties of whey protein gels, Polish Journal of Natural Sciences, Supplement No 2/2004, 55-60.

 

33.  Mleko S., Gustaw W., Glibowski P., Pielecki J.: Stress relaxation study of UF-milk cheese with transglutaminase, Egyp. J. Dairy Sci., 2004, 32, 237-244.

 

34.  Glibowski P., Ragan M.: Inhibicja enzymatycznego brązowienia przez zastosowanie białek serwatkowych, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis,  Scientia Alimentaria 246, 2005 (4), 107-118. z erratą w nr 251 (5).

 

35.  Glibowski P., Krępacka A.: Wpływ dodatku preparatów serwatki na właściwości reologiczne jogurtów Żywność, Nauka, Technologia, Jakość. 2006, 1(46), 75-82.

 

36.  Glibowski P., Mleko S., Wesołowska-Trojanowska M.: Gelation of single heated vs. double heated whey protein isolate. International Dairy Journal, 2006, 16, 9, 1113-1118.

 

37.  Glibowski P., Mleko S., Wasko A., Kristinsson H. G.: Effect of two stage heating on Na+-induced gelation of whey protein isolate,  Milchwissenschaft, 2006, 61 (3), 252-255.

 

38.  Glibowski P., Bochyńska R.: Wpływ inuliny na właściwości reologiczne roztworów białek serwatkowych Acta Agrophysica, 2006, 8 (2), 337-345.

 

39.  Gustaw W., Glibowski P., Mleko S.: The rheological properties of yoghurt with incorporated whey protein aggregates/polymers, Milchwissenschaft, 2006, 61 (4), 415-419.

 

40.  Glibowski P.: Zawartości wybranych metali w owocach i warzywach w latach 2001-2005 (1). Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2006, 12, 36-37.

 

41.  Sołowiej B., Gustaw W., Glibowski P., Szwajgier D., Czernecki T.; Właściwości reologiczne oraz struktura polimerów izolatu białek serwatkowych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 2 (47) Supl., 321-330.

 

42.  Glibowski P.: Wpływ olejów roślinnych na teksturę bezwodnego tłuszczu mlecznego, Acta Agrophysica, 2007, 9(3), 603-612.

 

43.  Glibowski P.: Zawartości wybranych metali w owocach i warzywach w latach 2001-2005 (2). Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2007, 7-8, 62-64.

 

44.  Glibowski P., Nastaj M.: Zawartość azotanów (III) i (V) w wybranych warzywach w rejonie lubelskim w latach 2001-2006, Bromatologia i Chemia toksykologiczna, 2007, XL, 4, 345-349.

 

45.  Glibowski P., Zarzycki P., Krzepkowska M.: The Rheological and Instrumental Textural Properties of Selected Table Fats, International Journal of Food Properties, 2008, 11, 3, 678-686.

 

46.  Glibowski P., Waśko A.: Effect of thermochemical treatment on the structure of inulin and its gelling properties. International Journal of Food Science & Technology
2008, 43, 11, 2075-2082.

 

47.  Glibowski P., Gałązka A.: Wpływ sił ścinających na właściwości teksturalne żeli inulinowych. Acta Agrophysica, 2009, 13, 1, 67-76.

 

48.  Glibowski P., Glibowska A.: Effect of calcium chloride on rheological properties and structure of inulin - whey protein gels. International Journal of Biological and Life Sciences, 2009, l, 3, 134-138.

 

49.  Glibowski P.: The rheological properties and structure of inulin whey protein gels. International Dairy Journal, 2009, 19, 443–449 plus Corrigendum 2010, 20, 223.

 

50.  Glibowski P.: Effect of thermal and mechanical factors on rheological properties of high performance inulin gels and spreads. Journal of Food Engineering 2010, 99, 106–113.