[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności

17.04.2018pracownicy

21 kwietnia 2018 r. /sobota/ o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się uroczystość nadania godności Honorowego Profesora  prof. dr hab. Stanisławowi Cebuli z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W trakcie tej samej uroczystości odbędzie się wręczenie dyplomów ukończenia studiów tegorocznym Absolwentom Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.
 

PROGRAM:

 • Hymn państwowy
 • Otwarcie uroczystości i powitanie gości, Dziekan – prof. dr hab. Zenia Michałojć
 • Wystąpienie JM Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka
 • Laudacja – prof. dr hab. Andrzej Borowy
 • Wręczenie dyplomu Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Stanisławowi Cebuli z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Gaude Mater Polonia
 • Wykład pt. „Papryka, warzywo niezwykłe” - Honorowy Profesor UP w Lublinie, prof. dr hab. Stanisław Cebula
 • Wręczenie dyplomów wyróżniającego się absolwenta Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie
 • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • Wystąpienie przedstawiciela absolwentów
 • Gaudeamus igitur

 

 

Prof. dr hab. Stanisław Cebula urodził się 29 maja 1947 r. w Gołkowicach Górnych niedaleko Starego Sącza. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął studia na Wydziale Ogrodniczym AR w Krakowie, które ukończył z wyróżnieniem w 1973 r. Podczas studiów, w uznaniu za wyróżniające się osiągnięcia w nauce, otrzymał stypendium francuskiego Ministerstwa Młodzieży i Sportu. Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę jako instruktor w Spółdzielni Ogrodniczej w Nowym Sączu, jednakże zainteresowania naukowe Profesora były silniejsze i wkrótce przyjął On propozycję pracy w Zespole Warzywnictwa Instytutu Produkcji Ogrodniczej macierzystej Uczelni, gdzie pracował do końca września 2017 r. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1979 r., doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie warzywnictwa – w 1989 r., tytuł naukowy profesora – w 1996 r, a na stanowisko profesora zwyczajnego awansował w 2005 r.

    Jest wybitym specjalistą z zakresu warzywnictwa. W dorobku prof. S. Cebuli wyjątkową wagę mają nowatorskie badania nad wpływem różnych systemów cięcia roślin warzywnych uprawianych pod osłonami na przebiegające w tych roślinach procesy wegetatywne i generatywne. Efektem badań było m. in. wykazanie zdolności papryki i oberżyny do kompensowania strat biomasy, ponoszonych w wyniku cięcia, poprzez rozbudowę powierzchni i miąższości blaszki liściowej oraz zwiększenie intensywności procesu fotosyntezy. Ważne miejsce zajmują także badania nad wykorzystaniem kontrolowanego stresu, aplikowanego na różnych etapach rozwoju roślin warzywnych, dla sterowania ich wzrostem, przyspieszania plonowania, optymalizacji wielkości plonu oraz zwiększania jego wartości biologicznej. W kręgu zainteresowań naukowych Profesora znajdowały się zawsze zagadnienia związane z rozwojem produkcji warzywniczej w rejonach podgórskich. Znaczna część badań została zrealizowana w formie 10 projektów finansowanych przez KBN, MNiSW oraz MRiRW, a uzyskane wyniki  przyczyniły się do udoskonalenia technologii produkcji warzyw w polu i pod osłonami. Profesor współpracował z Uniwersytetem Rolniczym w Płowdiw w Bułgarii, Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Uniwersytetem w Montpellier i Narodowym Instytutem Badań Rolniczych INRA w Awinionie we Francji, Uniwersytetem w Maladze w Hiszpanii oraz Uniwersytetem Adana w Turcji. Za wybitny wkład w rozwój ogrodnictwa Profesor został uhonorowany w 2016 r. Medalem Michała Oczapowskiego - najwyższym odznaczeniem Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. 

    Dorobek naukowy prof. S. Cebuli obejmuje 228 pozycji, w tym 104 oryginalne prace twórcze, 9 rozdziałów w podręcznikach, 67 doniesień na konferencje, sympozja i kongresy oraz 33 artykuły popularno-naukowe, 14 opracowań wdrożeniowych oraz zgłoszenie patentowe w Wielkiej Brytanii. Profesor wypromował trzech doktorantów i był opiekunem ponad 160 prac dyplomowych. Profesor pełnił funkcję kierownika Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich oraz był członkiem Senatu UR w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych od czasu jego powstania w 1987 r. Pełnił funkcje wiceprezesa i następnie prezesa Zarządu Głównego. Był wówczas inicjatorem ustanowienia organizowanych co 4 lata kongresów ogrodniczych – najważniejszego forum społeczności naukowej w tej dyscyplinie w Polsce. Był członkiem Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Ekonomiki Rolnictwa PAN, Sekcji Ogrodniczej Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych KBN, Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz ekspertem Georgia National Foundation w Gruzji. Od roku 2010 jest ekspertem PKA dla oceny kierunku ogrodnictwo. Jest członkiem rad programowych czasopism ‘Folia Horticulturae’, ‘Journal of Horticultural Research’ i ‘Acta Agrobotanica’. Prestiżową funkcją jest członkostwo w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów od roku 2012. Wyróżniony wieloma nagrodami JM Rektora UR w Krakowie, nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zawsze i z pełną mocą wspierał Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie i troszczył się o jego rozwój.

 

 


« wstecz

Relacje

09.10.2019
     
04.10.2019
    
03.10.2019
   
02.10.2019
   
02.10.2019
  
01.10.2019
    
02.10.2019
   
02.10.2019
  
01.10.2019
     
30.09.2019
     
30.09.2019
  
27.09.2019
           
26.09.2019
   
23.09.2019
           
20.09.2019
     
16.09.2019
     
16.09.2019
        
16.09.2019
   
13.09.2019
       
12.09.2019
      
11.09.2019
        
03.09.2019
          
30.08.2019
      
26.08.2019pracownicy
      
26.07.2019
       
30.06.2019ogrodnictwo
           
09.07.2019
      
08.07.2019
          
03.07.2019
       
02.07.2019
      
28.06.2019
       
21.06.2019
               
19.06.2019
        
17.06.2019
          
13.06.2019
        
          
  
   
13.06.2019
        
11.06.2019
   
11.06.2019
       
11.06.2019
    
10.06.2019ambasador
      
07.06.2019
             
07.06.2019
      
06.06.2019
       
06.06.2019
     
04.06.2019
     
03.06.2019ambasador
      
03.06.2019
      
31.05.2019
      
31.05.2019
           
29.05.2019
       
28.05.2019
    
28.05.2019
    
21.05.2019
                          
22.05.2019
     
21.05.2019
      
21.05.2019
          
21.05.2019
          
20.05.2019
  
20.05.2019
     
17.05.2019
           
16.05.2019
  
16.05.2019
        
15.05.2019
       
14.05.2019
  
08.05.2019
       
08.05.2019
    
07.05.2019
             
06.05.2019
      
25.04.2019
          
24.04.2019
     
23.04.2019
                         
18.04.2019studenci
  
17.04.2019
  
17.04.2019
         
10.04.2019
    
09.04.2019
  
09.04.2019
  
08.04.2019
   
04.04.2019
    
01.04.2019ambasador
    
29.03.2019
                              
28.03.2019
                                           
28.03.2019
           
27.03.2019
  
26.03.2019ambasador
     
25.03.2019
      
22.03.2019
    
22.03.2019
  
22.03.2019
  
21.03.2019
  
20.03.2019
          
19.03.2019ambasador
                
14.03.2019
       
13.03.2019
                           
13.03.2019
            
12.03.2019
      
12.03.2019
          
11.03.2019
  
11.03.2019
          
08.03.2019ambasador
     
08.03.2019
           
05.03.2019
      
01.03.2019
               
25.02.2019
                          
22.02.2019
          
21.02.2019
      
12.02.2019
    
08.02.2019
    
05.02.2019
    
01.02.2019
    
01.02.2019
    
30.01.2019
  
29.01.2019ambasador
    
28.01.2019
     
25.01.2019
    
25.01.2019
  
22.01.2019
    
22.01.2019
     
18.01.2019
    
04.01.2019
                                     
21.12.2018
    
21.12.2018
                        
20.12.2018studenci
  
17.12.2018
    
13.12.2018
    
13.12.2018
    
11.12.2018
     
10.12.2018
    
   
04.12.2018
   
04.12.2018
  
03.12.2018
     
03.12.2018
                            
18.10.2018
                                 
29.11.2018ogrodnictwo
          
28.11.2018
  
27.11.2018
  
27.11.2018
  
22.11.2018
                          
23.11.2018
                       
23.11.2018ambasador
  
                                                 
22.11.2018
  
21.11.2018
  
20.11.2018
                             
20.11.2018
    
08.11.2018pracownicy
  
06.11.2018
  
26.10.2018
  
26.10.2018
   
22.10.2018
                         
22.10.2018
  
19.10.2018ambasador
    
10.10.2018
                                      
10.10.2018pracownicy
                            
03.10.2018
     
01.10.2018
    
24.09.2018
      
24.09.2018
                               
21.09.2018
    
19.09.2018
            
17.09.2018ambasador
  
14.09.2018
     
10.09.2018
          
05.09.2018
   
29.08.2018
  
27.08.2018
  
22.08.2018
  
17.08.2018
   
14.08.2018
  
09.08.2018
                            
28.07.2018
           
27.07.2018
  
16.07.2018
  
11.07.2018
                      
06.07.2018
                           
05.07.2018
   
04.07.2018
                              
02.07.2018
                         
02.07.2018
     
29.06.2018
           
29.06.2018
  
20.06.2018ogrodnictwo
          
27.06.2018ogrodnictwo
     
26.06.2018
     
26.06.2018
  
22.06.2018
    
20.06.2018student
  
19.06.2018studenci
  
19.06.2018
                              
15.06.2018
  
12.06.2018
  
11.06.2018

11.06.2018
  
11.06.2018
  
08.06.2018
  
07.06.2018
  
06.06.2018
                     
06.06.2018
    
04.06.2018
  
30.05.2018
   
29.05.2018
    
29.05.2018studenci
                                
29.05.2018
  
28.05.2018
  
25.05.2018
      
25.05.2018
  
25.05.2018
  
24.05.2018
       
21.05.2018
     
21.05.2018
   
18.05.2018
        
18.05.2018
  
14.05.2018
           
11.05.2018
                            
08.05.2018
  
08.05.2018
     
07.05.2018
  
07.05.2018
   
26.04.2018
                             
27.04.2018
                     
27.04.2018
  
27.04.2018
                            
26.04.2018pracownicy
  
25.04.2018studenci
                            
23.04.2018
                                        
23.04.2018
  
20.04.2018
  
20.04.2018
  
19.04.2018
  
18.04.2018studenci
         
17.04.2018
  
12.04.2018erasmus
      
11.04.2018
  
10.04.2018
        
06.04.2018
   
06.04.2018
  
06.04.2018
            
23.03.2018
         
23.03.2018ogrodnictwo
                      
21.03.2018
     
21.03.2018
  
20.03.2018
         
19.03.2018
    
19.03.2018
  
16.03.2018
      
13.03.2018
  
13.03.2018
    
12.03.2018
    
09.03.2018
      
07.03.2018
  
06.03.2018studenci
      
05.03.2018
   
28.02.2018
   
23.02.2018
  
20.02.2018
  
02.02.2018
  
26.01.2018
   
26.01.2018
  
26.01.2018
  
26.01.2018
  
25.01.2018
   
23.01.2018
   
22.01.2018
  
22.01.2018
  
18.01.2018
  
08.01.2018
  
03.01.2018
    
20.12.2017
  
19.12.2017
                 
15.12.2017
          
18.12.2017
  
18.12.2017
  
18.12.2017studenci
  
14.12.2017
  
13.12.2017studenci
   
13.12.2017
  
08.12.2017
  
08.12.2017
         
05.12.2017
  
01.12.2017
  
24.11.2017
           
30.11.2017
  
28.11.2017
        
28.11.2017
    
25.11.2017
    
  
22.11.2017studenci
  
20.11.2017
   
20.11.2017
  
17.11.2017
     
16.11.2017
  
13.11.2017
    
13.11.2017
   
10.11.2017
   
09.11.2017
   
08.11.2017
    
   
07.11.2017
   
31.10.2017
  
30.10.2017
      
27.10.2017
      
27.10.2017
    
27.10.2017
 
24.10.2017
   
23.10.2017studenci
     
12.10.2017pracownicy
          
11.10.2017
       
10.10.2017
 
06.10.2017
     
06.10.2017
  
06.10.2017
   
04.10.2017
      
04.10.2017
          
02.10.2017
   
16.09.2017
         
27.09.2017
  
27.09.2017
    
20.09.2017
      
13.07.2017
      
11.07.2017
    
07.07.2017
    
04.07.2017
             
04.07.2017
   
04.07.2017
              
04.07.2017
   
03.07.2017
       
30.06.2017
 
20.06.2017
        
19.06.2017weterynaria
    
16.06.2017
          
14.06.2017
   
13.06.2017agrobiobiologia
     
09.06.2017
    
07.06.2017
  
05.06.2017
   
01.06.2017
      
01.06.2017
       
31.05.2017foodscience
         
30.05.2017
   
26.05.2017
      
26.05.2017
   
24.05.2017
     
24.05.2017
    
24.05.2017
     
23.05.2017
        
16.05.2017
     
19.05.2017
    
19.05.2017
    
17.05.2017

17.05.2017
     
15.05.2017foodscience
   
15.05.2017
    
12.05.2017
  
10.05.2017
   
04.05.2017
    
29.04.2017
    
28.04.2017
    
26.04.2017
    
24.04.2017
    
24.04.2017biologia
   
21.04.2017
  
21.04.2017
 
19.04.2017
  
13.04.2017
    
10.04.2017agrobio
    
04.04.2017
    
   
27.03.2017
   
27.03.2017
   
20.03.2017
  
20.03.2017
   
17.03.2017wiprowip
   
15.03.2017
   
02.03.2017
    
20.02.2017wiprowip
    
26.01.2017
   
20.01.2017
    
21.12.2016
   
21.12.2016
     
21.12.2016
   
19.12.2016
   
16.12.2016
  
16.12.2016
   
14.12.2016
  
09.12.2016
  
05.12.2016
   
28.11.2016
  
24.11.2016
  
14.11.2016
   
10.11.2016
   
04.11.2016
  
02.11.2016
  
02.11.2016
   
28.10.2016
  
27.10.2016
   
24.10.2016
   
21.10.2016
  
14.10.2016studenci
   
03.10.2016
  
29.09.2016
   
29.09.2016
  
26.09.2016
 
31.08.2016
    
13.07.2016
    
11.07.2016
   
04.07.2016
   
01.07.2016
     
24.06.2016
 
20.06.2016
 
15.06.2016kandydaci
  
10.06.2016
    
02.06.2016
   
24.05.2016
     
19.05.2016
       
17.05.2016
   
17.05.2016biologia
   
12.05.2016
   
12.05.2016
  
11.05.2016
  
09.05.2016
  
28.04.2016
   
25.04.2016
  
14.04.2016
 
12.04.2016
    
11.04.2016
  
05.04.2016
   
04.04.2016ogrodnictwo
   
23.03.2016
 
16.03.2016
   
11.03.2016
    
21.01.2016
   
20.01.2016
   
14.01.2016
  
13.01.2016
05.01.2016
   
22.12.2015
   
18.12.2015
  
01.12.2015agrobio
   
26.11.2015
   
23.11.2015
   
20.11.2015media
     
13.11.2015
  
06.11.2015
 
30.10.2015
29.10.2015
23.10.2015
23.10.2015
    
19.10.2015
    
16.10.2015
  
14.10.2015
  
13.10.2015
   
01.10.2015
  
29.09.2015
  
17.09.2015
 
17.09.2015kandydaci
    
17.09.2015
  
08.09.2015
  
02.07.2015
  
30.06.2015absolwenci
    
29.06.2015foodscience
   
24.06.2015ogrodnictwo
   
11.06.2015
  
01.06.2015
  
01.06.2015
  
15.05.2015
    
06.05.2015
    
23.04.2015kandydaci
   
21.04.2015
 
14.04.2015
  
26.03.2015
  
16.03.2015kandydaci
    
16.03.2015
     
09.03.2015
  
19.02.2015studenci
   
10.02.2015
   
30.01.2015
   
29.01.2015
28.01.2015
  
19.01.2015
  
08.01.2015
03.12.2014
  
24.11.2014studenciwipro
  
21.11.2014
  
17.11.2014
   
05.11.2014
27.10.2014
  
17.10.2014
    
02.10.2014
01.10.2014
22.09.2014
    
19.09.2014
    
02.07.2014
25.06.2014
17.06.2014
    
12.06.2014
06.06.2014
        
05.06.2014
   
03.06.2014
  
02.06.2014
           
02.06.2014
        
26.05.2014
    
19.05.2014
    
16.05.2014
15.05.2014wnr
  
13.05.2014
     
12.05.2014kandydaci
   
05.05.2014wnr
     
05.05.2014studenci
       
28.04.2014
       
23.04.2014
  
15.04.2014
   
15.04.2014
       
15.04.2014
      
08.04.2014studenci
   
25.03.2014foodscience
           
24.03.2014
     
30.01.2014
                      
16.01.2014
              
09.12.2013studenci
                 
05.12.2013
           
19.11.2013absolwenci
       
18.11.2013studenci
                
21.10.2013pracownicy
                    
18.10.2013
          
30.09.2013studenci
     
30.09.2013
                  
23.09.2013
               
24.06.2013
     
17.06.2013
   
03.04.2013