foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Rozprawy doktorskie 2008

« wstecz

Autor: dr inż. Bożena Sosnowska
Temat: Zmiany mikrobiologiczne, właściwości fizycznych i składu chemicznego
minimalnie przetworzonych wybranych sałatek warzywnych w trakcie przechowywania
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
dr hab. Jerzy Jamroz, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data publicznej obrony: 19.11.2008
Data uzyskania stopnia: 26.11.2008
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: mikrobiologia żywności

[ więcej ]


Autor: dr inż. Maciej Nastaj
Temat: Właściwości pianotwórcze wybranych preparatów białek serwatkowych
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
prof. dr hab. Barbara Baraniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data publicznej obrony: 08.10.2008
Data uzyskania stopnia: 22.10.2008
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: technologia mleczarstwa

[ więcej ]
 


Autor: dr inż. Dariusz Kowalczyk
Temat: Badania nad otrzymywaniem filmów i powłok jadalnych zawierających białka grochu
Promotor: prof. dr hab. Barbara Baraniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Lenart, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data publicznej obrony: 15.09.2008
Data uzyskania stopnia: 17.09.2008
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: chemia żywności

[ więcej ]
 


 

Autor: dr inż. Tomasz Czernecki

Temat: Immunoreaktywność i aktywność przeciwutleniająca jako konsumpcyjne wyróżniki jakości jabłek i ich przetworów.

Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Czapski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data publicznej obrony: 10.09.2008

Data uzyskania stopnia: 17.09.2008

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Specjalność: żywienie człowieka

 

[ więcej ]