wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Informacja o Oddziale Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej w Lublinie

 

Siedzibą Zarządu Lubelskiego Oddziału PTIR jest Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Głębokiej 28, 20-612 Lublin, natomiast siedzibą Zarządu Głównego PTIR jest Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy ul. Balickiej 32. Prezesem PTIR jest dr h.c. multi prof. dr hab. Rudolf Michałek czł. rzecz. PAN.

Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej w Lublinie powstał w marcu 1993 roku z inicjatywy 15 członków założycieli, pracowników Wydziału Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej. Od chwili powstania Oddziału funkcję prezesa pełnili: dr inż. Sławomir Kwiecień (1993-1999) i dr inż. Ryszard Siwiło (1999-2003).

Od 2003 roku funkcję prezesa Oddziału PTIR sprawuje prof. dr hab. inż. Ignacy Niedziółka, natomiast w skład obecnego Zarządu wchodzą: vice prezes – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr, sekretarz – dr hab. inż. Edmund Lorencowicz prof. nadzw. UP, skarbnik – dr inż. Stanisław Parafiniuk oraz członkowie – prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, prof. dr hab. Elżbieta Kusińska i dr hab. inż. Dariusz Dziki.

Aktualnie Oddział PTIR liczy 68 członków będących pracownikami: WIP UP
w Lublinie, Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, UPH w Siedlcach, WSA w Łomży, IUNG PIB w Puławach, ZUS O/w Biłgoraju, firmy SAME DEUTZ FAHR
i firmy BATYRA produkującej maszyny rolnicze. W jego składzie jest 23 prof. tytularnych,
6 prof. nadzwyczajnych, 8 doktorów habilitowanych, 27 doktorów i 4 magistrów.

Działalność Oddziału PTIR koncentruje się głównie na:
  • aktywnym udziale w organizacji Jubileuszowych Międzynarodowych Konferencji Naukowych związanych z utworzeniem WTR AR w Lublinie (obecnie WIP UP);
  • organizowaniu seminariów naukowych poświęconych aktualnym problemom współczesnego rolnictwa oraz zebrań połączonych z prelekcjami członków PTIR, którzy przebywali na stażach lub wyjazdach służbowych zagranicą;
  • licznym uczestnictwie naszych członków w konferencjach krajowych i zagranicznych organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej;
  • udziale w pracach Zarządu Głównego PTIR w Krakowie dotyczących planowanych przedsięwzięć związanych z działalnością Towarzystwa;
  • kontynuacji naboru nowych członków w szeregi naszego Oddziału.
                                                                                                          Prezes Oddziału PTIR
                                                                                                   Prof. dr hab. Ignacy Niedziółka