WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Sekcja Chorób Zwierząt Egzotycznych

« wstecz

 

 

sekcja działa od 2013 r

prowadzący i opiekun naukowy dr n. wet.  Klaudiusz Szczepaniak z Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych 

 

zajęcia oraz projekty badawcze realizowane w ramach sekcji dają studentom możliwość pogłębiania wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu parazytologii weterynaryjnej oraz diagnostyki i terapii chorób zwierząt egzotycznych

 

 

wyniki pracy sekcji są corocznie prezentowane na krajowych i międzynarodowych seminariach studenckich kół naukowych

 

 zapraszamy

 


 

Całość naszej pracy jest udokumentowana i udostępniana naszej stronie na Facebook’u
 

https://www.facebook.com/search/top/?q=zaklad%20parazytologii%20i%20chorob%20inwazyjnych
https://www.facebook.com/sekcjachorobzwierzategzotycznych

oraz na oficjalnej stronie internetowej
http://zwierzakiegzotyczne.blogspot.com/.