BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Wydziałowy system doskonalenia jakości kształcenia

« wstecz

 

II Konferencja dotycząca jakości kształcenia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

16 czerwca 2016 r.,

Sala Kolegialna, budynek Rektoratu UP w Lublinie. 

 

Uczestnikami konferencji byli Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia - Pani Prodziekan - Prof. dr hab. Joanna Barłowska, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, członkowie Wydziałowej komisji, przewodniczący i liderzy rad programowych oraz zewnętrzni interesariusze wspomagający proces kształcenia. Konferencja była również doskonałym momentem omówienia zagadnień związanych z wizytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale.
 
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji przekazała zalecenia Radom programowym w zakresie przygotowywania modułów do wyboru w języku angielskim oraz sprawdzenia poprawności już złożonych modułów do wyboru w języku polskim. Pani Prodziekan wskazała na konieczność dokładnego sprawdzania poprawnego realizowania prac dyplomowych. W przypadku prac inżynierskich, aby wyraźnie zaznaczony został aspekt projektu, czy ekspertyzy, zaś w pracach magisterskich przy omawianiu wyników wykorzystać dostępne metody statystyczne. Przy wyborze recenzentów należy pamiętać, aby recenzent był co najmniej równy stopniem naukowym z promotorem pracy. Ocena pracy dyplomowej powinna być adekwatna do jej poziomu, z uwzględnieniem wymienionych uwag w załączonej recenzji pracy.
 
Kolejnym aspektem poruszonym w trakcie spotkania była kwestia udziału praktyków w procesie dydaktycznym. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji wskazała, aby w miarę możliwości zapraszać na zajęcia praktyków. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi pozwoli z jednej strony na wzbogacenie procesu dydaktycznego, a z drugiej strony pozwoli na wprowadzenie najnowszych trendów, wymagań występujących na rynku.
 

Organizowane na Wydziale Konferencje w zakresie jakości kształcenia są cenionym forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie jakości kształcenia. Spotkania te stanowią również istotny element przekazywania uporządkowanej wiedzy i dobrych praktyk, a nawet nowoczesnych metod wspomagających proces kształcenia. Konferencja niesie również istotny aspekt wymiany informacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym zarówno związanej z ofertą miejsc praktyk, jak również możliwością współpracy w zakresie realizacji prac dyplomowych.