foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Przewody doktorskie

16.09.2014
  
16.09.2014
  
21.03.2014
 
11.12.2013

Temat: „Wpływ okresu dojrzewania na zmianę jakości fizykochemicznej, sensorycznej i tekstury mięsa różnych kategorii i typów użytkowych bydła”
Promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Recenzenci: 
prof. Edward Pospiech, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data publicznej obrony:  13.11.2013 r.
Data uzyskania stopnia:  11.12.2013 r.
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia
Specjalność: technologia i towaroznawstwo mięsa

30.10.2013

Temat: „Wybrane parametry jakości tkanki mięśniowej karpia w zależności od charakteru żywienia”

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Skibniewska– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci: 

dr hab. Aleksandra Kwiatkowska prof. nadzw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data publicznej obrony:  23.10.2013 r.

Data uzyskania stopnia:  30.10.2013 r.

Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: technologia produktów zwierzęcych

19.12.2012

Temat: „Probiotyki w produkcji kiełbasy dojrzewającej”
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski
Recenzenci: prof. dr  hab.  Danuta Kołożyn-Krajewska, SGGW w Warszawie
                 prof. dr hab. Zdzisław Targoński, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  05.12.2012
Data uzyskania stopnia:  19.12.2012 
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia
Specjalność: technologia mięsa

 

21.11.2012

Temat: „Wpływ stymulacji reakcji obronnych na wyróżniki odporności sałaty”
Promotor: dr hab. Wiesław Wójcik
Recenzenci: prof. dr  hab.  Janusz Czapski, UP w Poznaniu
                 prof. dr hab. Irena Perucka, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  07.11.2012
Data uzyskania stopnia:  21.11.2012 
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: biochemia żywności 

27.06.2012

Temat: „Wykorzystanie techniki polarograficznej do oznaczania witaminy C w żywności”
Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Jamroz
Recenzenci: prof. dr  hab.  Mieczysław Korolczuk, UWCS w Lublinie
               dr hab. Radosław Kowalski, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  20.06.2012
Data uzyskania stopnia:  27.06.2012 
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia
Specjalność: analiza żywności

27.06.2012

Temat: „Stymulacja wzrostu bakterii fermentacji mlekowej przez preparaty białkowe i jej wpływ na właściwości fizykochemiczne mlecznych napojów fermentowanych”
Promotor: dr hab. Waldemar Gustaw
Recenzenci: prof. dr  hab.  Genowefa Bonczar, UR w Krakowie
                 prof. dr hab. Stanisław Mleko, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  20.06.2012
Data uzyskania stopnia:  27.06.2012 
Dyscyplina:   technologia żywności i żywienia

Specjalność: przetwórstwo mleka 

22.02.2012

Temat: „Wpływ mikroflory jelitowej na przemiany związków fenolowych w naturalnie mętnym soku jabłkowym i nektarze z czarnej porzeczki”
Promotor: Prof. dr hab. Zdzisław Targoński
Recenzenci: prof. dr  hab.  Maria Bielecka, PAN w Olsztynie
                 prof. dr hab. Barbara Baraniak, UP w Lublinie
Data publicznej obrony:  08.02.2012
Data uzyskania stopnia:  22.02.2012 
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: żywienie człowieka