Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Kolegium Wydziału

« wstecz

KOLEGIUM WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII

 

Skład osobowy Kolegium Wydziału powołanego na podstawie § 51 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Dziekan - prof. dr hab. Kołodziej Barbara, Przewodnicząca Kolegium Wydziału, Przewodnicząca Rady Dyscypliny - Rolnictwo i ogrodnictwo
Prodziekan – prof. dr hab. Kwiatkowski Cezary
Prodziekan – dr hab. Andruszczak Sylwia, prof. uczelni   
Prodziekan – dr hab. Lipińska Halina, prof. uczelni              
Kierownicy Jednostek
Prof. dr hab. Badora Aleksandra
Prof. dr hab. Sawicka Barbara
Prof. dr hab. Smal Halina
Prof. dr hab. Woźniak Andrzej
Dr hab. Bohacz Justyna, prof. uczelni
Dr hab. Czernyszewicz Eugenia, prof. uczelni
Dr hab. Hawlena Joanna prof. uczelni
Dr hab. Kasztelan Armand prof. uczelni
Przedstawiciele nauczycieli akad. posiadających tytuł naukowy lub stopień dr hab.
Dr hab. Kulik Mariusz, prof. uczelni
Dr hab. Okoń Sylwia, prof. uczelni
Dr hab. Rachoń Leszek, prof. uczelni
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
Dr Kołodziej Beata
Dr Rybczyńska-Tkaczyk Kamila
Dr Wróblewska Wioletta
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Dr Harasim Paweł
Przedstawiciele studentów
Banaś Joanna
Kucharska Agnieszka
Żytkowski Szymon
Przedstawiciele związków zawodowych
Dr Kobiałka Anna – ZNP
Mgr inż. Machnacz-Rolla Anna – NSZZ „Solidarność”