foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Konferencja „ŻYWNOŚĆ-ZDROWIE-PRZYSZŁOŚĆ”

« wstecz


 

 


 

[ RELACJA ]

[ FOTOREPORTAŻ ]

 


 

 

*** ZAPROSZENIE ARCHIWALNE ***

 

Z przyjemnością informujemy,
że rok 2015 jest rokiem jubileuszowym dla naszego Wydziału.

 

 

W związku z obchodami niniejszego jubileuszu 

  Komitet Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
zapraszają na:


XLII Sesję Naukową Komitetu Nauk o Żywności

Polskiej Akademii Nauk

„ŻYWNOŚĆ-ZDROWIE-PRZYSZŁOŚĆ”


która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Centrum Kongresowym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13

 ORGANIZATORZY:

 

Komitet Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

PATRONAT HONOROWY:


 

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

prof. dr hab. Marian Wesołowski 


Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

 

 


 

 

Konferencja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę

 


 

« wstecz


 

CEL KONFERENCJI:

 

Sesje Naukowe KNoŻ PAN mają charakter cykliczny i od 2007 organizowane są co dwa lata przez krajowe ośrodki akademickie zajmujące się naukami o żywności. Celem XLII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk jest stworzenie forum do prezentacji najnowszych prac oraz osiągnięć naukowych i technologicznych w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka, jak również wymiana poglądów oraz doświadczeń pracowników jednostek naukowych i przedstawicieli przemysłu spożywczego.


Podczas XLII Sesji Naukowej KNoŻ PAN będziemy obchodzić jubileusz 10-lecia Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie oraz 25-lecia działalności Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

TEMTYKA KONFERENCJI:

 

  • Technologia i biotechnologia żywności
  • Żywienie człowieka
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności

 


 

HARMONOGRAM ZGŁOSZEŃ:

« wstecz

  • Zgłoszenie uczestnictwa (e-mail, fax, listownie) do 15 lutego 2015
  • Przesłanie streszczeń wykładów plenarnych i komunikatów naukowych do 15 marca 2015
  • Przesłanie pełnych tekstów prac do druku w monografii do 15 marca 2015
  • Wniesienie opłaty do 15 kwietnia 2015
     

SPONSORZY I PARTNERZY SESJI

« wstecz


SPONSORZY:

 

                

 

 

                         

 

 

                   

 

        

                       

 

 

                             

 

 

                         

 

 

                               

 

 

 

                

 

 

       

 

 

[ GALERIA SPONSORÓW ]

 

 


 

PATRONI MEDIALNI:

 

 

                

 


 

 

PARTNER SESJI:

 

 

 


PUBLIKACJA I WYMOGI EDYTORSKIE

Szablon streszczenia, szablon pracy do monografii, wymogi edytorskie...
więcej »

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

« wstecz

PTTŻ O/Lubelski
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Skromna 8/212, 20-704 Lublin

Prace przygotowane niezgodnie z wymogami edytorskimi będą odsyłane do korekty
Termin nadsyłania prac: 15 marca 2015

 


MIEJSCE KONFERENCJI:

« wstecz


Sesja odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, przy ulicy Akademickiej 15 (GPS: 51°14’36.8”  N 22°32’34.4”E). 

 

 

 

OPŁATY I ZAKWATEROWANIE

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu Huzar położonym w pobliżu miejsca obrad Sesji...
więcej »

KONTAKT

« wsteczPTTŻ O/Lubelski
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Skromna 8/212, 20-704 Lublin

tel: (081) 462 33 41
fax: (081) 462 33 45
e-mail: sesjapan@up.lublin.pl