BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Polskie Towarzystwo Zootechniczne - Koło Lubelskie

26.03.2018

06.03.2018

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam na zebranie PTZ (14 marca 2018 r., godz. 12.30, sala 301 Agro II ) poświęcone prelekcji pt. Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego i Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy: badania i dydaktyka.


Autorzy: pracownicy Instytutu Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy w osobach: docent Yuriy Kropyvka - Katedra Genetyki i Hodowli Zwierząt, docent Svitlana Kropyvka - Katedra Ekologii i Biologii, kandydat nauk rolniczych Bohdana Kalyn oraz doktor nauk weterynaryjnych Iryna Kovalchuk - kierownik Laboratorium Fizjologii Ekologicznej i Jakości Produkcji. 

 

Dr hab. prof. nadzw. UP Iwona Janczarek

Przewodnicząca Lubelskiego Koła PTZ

06.03.2018

Szanowni Państwo,

Zarząd Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pragnie poinformować, iż w ramach LXXXIII Zjazdu PTZ w Lublinie zaplanowane zostały 2 wyjazdy specjalistyczne:

 

Wyjazd specjalistyczny I

 

1.      Roztoczański Park Narodowy: w programie m.in. zwiedzanie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Zwierzyńcu, Izby Leśnej, wizyta w Ośrodku Hodowli Zachowawczej „Florianka” (koniki polskie), w enklawie „Biały Słup” (bydło białogrzbiete i polskie czerwone) oraz w osadzie Komanówka (owca uhruska),

2.      Stadnina Koni w Białce,

3.      Stare Miasto w Zamościu.

 

 

Wyjazd specjalistyczny II

 

1. Poleski Park Narodowy,

2. Gospodarstwo Agroturystyczne "Majątek Rutka" w miejscowości Puchaczów (powiat łęczyński), utrzymujące bydło rasy białogrzbietej, owce rasy uhruska i wrzosówka, gęsi biłgorajskie i koniki polskie,

3. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 

                                                            Serdecznie zapraszamy !!!

22.01.2018

 

 

KOMUNIKAT 2

W imieniu Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, jako organizatora LXXXIII Zjazdu Naukowego PTZ, który odbędzie się w Lublinie w dniach 19-21-września 2018 r. pragnę przekazać Państwu następujące informacje:

1) Rejestracja Uczestników Zjazdu odbywa się na stronie www.zjazdptz-lublin.pl. Zachęcam serdecznie do śledzenia umieszczonych na niej informacji.

2) Rejestracja uczestnictwa w Zjeździe kończy się w dniu 1 czerwca 2018 r.

3) Uprzejmie prosimy o przesyłanie komunikatów naukowych i referatów w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres Przewodniczących Sekcji. Ze względów organizacyjnych wskazany termin jest ostateczny.

4) WYSOKOŚĆ OPŁAT:

- dla członków PTZ – 500 zł,

- dla osób nie będących członkami PTZ – 600 zł,

- dla emerytów i rencistów – 300 zł,

- dla doktorantów i uczestników Sesji Młodych Naukowców – 300 zł,

- dla absolwentów odbierających nagrody uczestnictwo w Zjeździe jest bezpłatne.

Koszty obejmują: materiały zjazdowe, wyżywienie, przerwy kawowe, uroczystą kolację w pierwszym dniu Zjazdu, zwiedzanie Lublina połączone ze wspólnym grillowaniem przy muzyce w drugim dniu Zjazdu.  

Koszt wyjazdu specjalistycznego wynosi 100 zł. Wyjazd dojdzie do skutku, jeżeli opłatę wniesie przynajmniej 40 osób. Dokładne trasy proponowanych wyjazdów będą podane w późniejszym terminie.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat za udział w Zjeździe i wyjazdach specjalistycznych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. na rachunek: Lubelskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego:

Nr konta 50 1020 3150 0000 3302 0029 5568 Bank PKO BP SA z dopiskiem „Zjazd PTZ”, podaniem kodu rejestracyjnego oraz imienia i nazwiska uczestnika Zjazdu. Po wyznaczonym terminie wszystkie osoby zarejestrowane, ale bez uregulowanych opłat będą skreślone z listy uczestników. Niezbędne dane do faktury proszę kierować na adres mailowy Pani dr inż. Wioletty Sawickiej-Zugaj: wioletta.sawicka@up.lublin.pl  (temat: Zjazd PTZ faktura)

5) ZAKWATEROWANIE

UWAGA!  Uczestnicy Zjazdu samodzielnie rezerwują miejsca noclegowe. Opłata za noclegi pozostaje również w gestii Uczestników.

Poniżej podany jest wykaz hoteli i domów studenckich znajdujących się najbliżej miejsca obrad. W przypadku hoteli zaznaczony jest także końcowy termin rezerwacji (hasło rezerwacji: Zjazd PTZ) poczynionej przez organizatorów. Po tym terminie gwarantowane będą tylko miejsca w domach studenckich. Prosimy zatem o dostosowanie się do wszelkich dat.

Dane adresowe Domów Studenckich:

DS Eskulap: ul. Langiewicza 12, tel. (81) 441 14 91; (81) 441 14 86:

  • 60 miejsc w pokojach 2-osobowych o podwyższonym standardzie (łazienka i aneks kuchenny w pokoju) w cenie 60 zł za dobę za osobę (przy wykorzystaniu przez jedną osobę:  80 zł).

DS Cebion: ul. Langiewicza 6,  tel. (81) 441 14 80; (81) 441 14 81,

DS Dodek: ul. Langiewicza 8, tel. (81) 441 14 18; (81) 441 14 19:

  • 10 miejsc w pokojach 1-osobowych w standardzie studenckim (łazienki i kuchnie na korytarzu) w cenie 50 zł za dobę za osobę;
  • 40 miejsc w pokojach 2-osobowych w standardzie studenckim (łazienki i kuchnie na korytarzu) w cenie 35 zł za dobę za osobę (przy wykorzystaniu przez jedną osobę: 50 zł);
  • 100 miejsc w pokojach 3- osobowych w standardzie studenckim (łazienki i kuchnie na korytarzu) w cenie 25 zł za dobę za osobę. Istnieje możliwość zmiany pokoi na 1- lub 2-osobowe w zależności od zapotrzebowania.
  • Jest również możliwość zarezerwowania miejsc w Domach Studenckich przy ul. Dobrzańskiego 33 i 35, tel. (81) 461 07 33, (81) 461 07 36 (Dzielnica Felin – odległość około 10 km od miejsca obrad) w segmentach 2 lub 4 pokojowych z węzłem sanitarnym.  

Dane adresowe hoteli

Hotel Mercure: Aleje Racławickie 12, tel. (81) 533 20 67 (rezerwacja do 2 czerwca 2018 r.)

  • 20 miejsc w pokojach 2-osobowych z łazienkami w cenie 246 zł za dobę;

 

Hotel Logos: ul. Akademicka 4, tel. (81) 533 82 85 (rezerwacja do 15 lipca 2018 r.)

  • 38 miejsc w pokojach 2-osobowych z łazienkami w cenie 172 zł za dobę; 

 

Hotel Młyn Lublin: Aleje Racławickie 23A; tel. (81) 536 70 20; 669 806 802 (rezerwacja do 15 lipca 2018 r.);

  • 26 miejsc w pokojach 2-osobowych z łazienkami w cenie 150 zł za dobę; pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania 130 zł

 

UWAGA

Informacje dotyczące Zjazdu będą również zamieszczane na stronie Lubelskiego Koła PTZ: http://www.up.lublin.pl/ptz oraz na stronie POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO: http://ptz.icm.edu.pl/

 

Wszystkie czynności proszę wykonywać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej LXXXIII Zjazdu PTZ. W celu rozwiązania szczególnych (nietypowych) sytuacji proszę o bezpośredni kontakt z Panią dr inż. Wiolettą Sawicką-Zugaj, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Zakład Hodowli Bydła i Ochrony Zasobów Genetycznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 20-950 Lublin, Akademicka 13, tel. 81 4456092,

e-mail: wioletta.sawicka@up.lublin.pl (temat: Zjazd PTZ).

 

        Z serdecznymi pozdrowieniami

                       

                                                                       Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

                                                                       Dr hab. prof. nadzw. UP Iwona Janczarek

 

30.11.2017

 

 

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego z największą przyjemnością zapraszam Państwa do udziału

w LXXXIII Krajowym Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. "Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego".

 

 Organizatorem Zjazdu jest Lubelskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

LXXXIII Krajowy Zjazd odbędzie się w dniach 19-21.IX.2018 roku w Centrum Kongresowym i budynku AGRO II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 15.

 

 

 

 

 

Celem Zjazdu jest przedstawienie wyzwań i problemów, z jakimi spotykają się działania współczesnych zootechników realizowane w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Głównym zagadnieniem jest efektywne wykorzystanie zaso­bów genetycznych zwierząt gospodarskich i ich ochrona oraz analiza potencjału wykorzystania tych zwierząt w rolnictwie ekologicznym oraz na terenach przyrodniczo cennych. Kolejnym aspektem jest zapewnienie podaży wysokiej jakości, bezpiecznej i taniej żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym też produktów tradycyjnych, skierowanych na rynek krajowy i zagraniczny.

 

 

 

 

Bliższe informacje nt. Zjazdu i rejestracji uczestników zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.zjazdptz-lublin.pl

 

 

Zapewniamy, że przygotowany dla Państwa program realizowany przez naukowców i doświadczonych zootechników zachęci Państwa do uczestnictwa w naszym Wydarzeniu. Piękno Lubelszczyzny i gościnność mieszkańców będzie wartością dodaną.

 

Organizacja Zjazdu PTZ na terenie Centrum Kongresowego i przyległego budynku AGRO II zapewni doskonałe warunki do obrad, dając równocześnie szansę wszystkim uczestnikom na integrację. Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań, aby udział w LXXXIII Zjeździe PTZ był dla Państwa owocny i przyjemny.

 

Serdecznie zapraszam Państwa do Lublina!
Dr hab. prof. nadzw. UP Iwona Janczarek

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

07.11.2017

W sesji Młodych Naukowców LXXXII Krajowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Poznaniu Pani mgr inż. Marta Liss zdobyła nagrodę I stopnia za wygłoszenie doniesienia pt. "Przejawy instynktu samozachowawczego koników polskich podczas zagrożenia atakiem". Autorami pracy byli: Monika Zastrzeżyńska, Michał Pluta, Iwona Janczarek, IzabelaWilk, Marta Liss.

06.11.2017

W 2017 roku, w X edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych, wyróżnienie zdobyła dr Karolina Kasprzak-Filipek za pracę "Ocena zmienności genetycznej siedmiu środkowoeuropejskich ras bydła na podstawie markerów molekularnych". Praca wykonana została pod kierunkiem prof. dr hab Zygmunta Litwińczuka w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.