BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Zasady i tryb potwierdzania efektów uczenia się (PEU)

Zasady i tryb potwierdzania efektów uczenia się (PEU)

« wstecz

W roku akademickim 2016/2017 na podstawie Ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) i Uchwały Senatu UP Lublinie Uchwała 67/2014-2015 z dnia 29.05.2015 w sprawie zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz powoływania i sposobu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, wprowadzono formalny proces weryfikacji i uznawania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów (PEU).

Kandydatów zainteresowanych  potwierdzeniem wskazanych przez nią efektów uczenia się prosimy o zapoznanie z Uchwałą Senatu UP w Lublinie (uchwała Senatu), zasadami i warunkami potweirdzania efektów uczenia się (zasady potwierdzania efektów uczenia się) oraz o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. PEU.

 
Dane kontaktowe:
Pełnomocnik Dziekana Wydziału  ds.PEU
dr hab. Ewa Januś
Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła 
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
e-mail ewa.janus@up.lublin.pl