Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25 | Sekretariat: tel. (81) 445-62-28
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Wypożyczalnia

« wstecz

 


Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00
 Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych odbywa się na podstawie ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej.
 
Zamawianie:
 • Aby wypożyczyć książkę z Biblioteki Głównej trzeba najpierw ustalić jej lokalizację, do tego służy elektroniczny Katalog Biblioteki
 • Jeżeli opis w polu lokalizacja zawiera informację "księgozbiór studencki" książka jest przeznaczona do wypożyczenia na okres 6 miesiecy.
 • Jeżeli przy znalezionej pozycji w polu lokalizacja znajdzie się informacja "Magazyn BG" studenci mogą ją wypożyczyć na jeden miesiąc.
 • Czas oczekiwania na realizację rewersu wynosi około 30 min. Książki zamówione elektronicznie poza godzinami otwarcia Biblioteki można odbierać następnego dnia od godz. 8.30.
 • Książki zamówione z magazynu przechowywane są w Wypożyczalni 2 dni.

Kto ma prawo do wypożyczeń?
 • studenci i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • pracownicy i emerytowani pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • nauczyciele akademiccy innych uczelni Lublina - na podstawie porozumienia pomiędzy uczelniami,
 • pracownicy merytoryczni lubelskich instytucji naukowych - na podstawie porozumienia pomiędzy instytucją, naukową i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Ile książek i na jaki okres można wypożyczyć?
 • pracownicy UP - 30 vol. na 12 miesięcy wydawnictwa zagraniczne, na 6 miesięcy wydawnictwa polskie,
 • doktoranci UP - 10 vol. na 1 miesiąc,
 • studenci UP -  10 vol. na 6 miesięcy,
 • pracownicy naukowi innych lubelskich uczelni - 10 vol. na 1 miesiąc.

Przedłużanie terminu zwrotu książek:
 • W razie potrzeby czytelnik może samodzielnie przedłużyć czas wypożyczenia książki (2 razy).

Zwrot książek:
 • Zwrot wypożyczonych książek odbywa się w Wypożyczalni w budynku Biblioteki Głównej, w określonym czasie można też skorzystać z wrzutni w godzinach otwarcia AGRO II.
 • Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych ksiażek naliczane są kary pieniężne. Kwotę kary naliczy system komputerowy za każdy dzień zwłoki. Wpłaty grzywny dokonuje się w Wypożyczalni.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiego samego lub nowszego wydania.

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
 • wydawnictw ciągłych z wyjątkiem zeszytów monograficznych,
 • książek z księgozbiorów podręcznych,
 • zbiorów specjalnych.