Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25 | Sekretariat: tel. (81) 445-62-28
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Informacja naukowa

« wstecz

 


Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00
 


 

Działalność Oddziału Informacji Naukowej:

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
- świadczenie usług z zakresu informacji naukowej, baz danych oraz wybranych ogólnodostępnych źródeł informacji
- udostępnianie informacji o Bibliotece Głównej, jej zasobach i usługach
- obsługa użytkowników w Informatorium

- współtworzenie strony internetowej Biblioteki Głównej
- przygotowywanie dokumentów do oceny Jednostek Uczelni oraz innych


DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOGRAFICZNO-BIBLIOMETRYCZNA
- dokumentowanie dorobku piśmienniczego pracowników Uczelni w Bazie Publikacji Pracowników UP
- tworzenie analiz bibliometrycznych dla pracowników przed awansem oraz dla władz uczelni o dorobku naukowym jednostki
- wykonywanie raportów cytowań publikacji naukowych z bazy Web of Science Core Collection

- wprowadzanie danych o publikacjach do Polskiej Bibliografii Naukowej dla celów oceny parametrycznej jednostki
- tworzenie i współtworzenie bibliograficzno-informacyjnych baz danych

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA
- prowadzenie szkoleń: „Metodyka wyszukiwania źródeł informacji naukowej” dla studentów w ramach zajęć seminaryjnych
- prowadzenie szkoleń z zakresu bibliometrii i wolnych licencji dla pracowników naukowych
- przygotowanie i organizacja szkoleń dla społeczności akademickiej,
- prowadzenie indywidualnych szkoleń dla studentów, doktorantów i pracowników
- prowadzenie indywidualnych szkoleń w j. angielskim dla studentów obcojęzycznych
- uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, samokształcenie

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ELEKTRONICZNYMI
- organizowanie i administrowanie zasobami elektronicznymi biblioteki - bibliograficznymi i pełnotekstowymi bazami danych
- monitorowanie wykorzystywania baz danych
- organizacja i przeprowadzanie testów baz
- utrzymywanie kontaktów z branżowymi firmami zewnętrznymi

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA i POPULARNONAUKOWA
- współorganizowanie i współuczestniczenie w działalności promocyjnej Biblioteki Głównej, m.in. w organizacji wystaw, oprowadzaniu wycieczek
- uczestnictwo w wydarzeniach popularnonaukowych, jak Lubelski Festiwal Nauki

WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI UCZELNI
- współpraca z Wydawnictwem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
- współpraca z Działem Promocji i Wymiany Międzynarodowej w zakresie działalności promocyjnej Biblioteki Głównej
- współpraca z Uczelnianym Centrum Informatyki w zakresie tworzenia strony internetowej
- współpraca z Wydziałami w zakresie dorobku naukowego pracowników, oceny parametrycznej oraz innych bieżących zadań
- współpraca z pracownikami naukowymi w zakresie szkoleń z metodyki wyszukiwania informacji naukowej