BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Wydziałowa Komisja ds. Jakości Ksztalcenia

Skład na kadencję 2016-2020

« wstecz

  

Skład Wydziałowej Komisji d.s. Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki powołanej na podstawie Uchwały nr 43/2012-2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, na kadencję 2016-2020
 
1.      Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek –  przewodnicząca
2.      Prof. dr hab. Renata Klebaniuk – członek
3.      Dr hab. prof. nadzw. Andrzej Junkuszew – członek
4.      Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Strzelec – członek
5.      Dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Olszewski – członek
6.      Inż. Małgorzata Pinkos – przedstawiciel pracowników inżynieryjno- technicznych – członek
7.      Mgr inż. Marcin Hałabis – przedstawiciel doktorantów – członek
8.      przedstawiciel studentów
  
 
Skład Wydziałowej Komisji d.s. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt powołanej na podstawie Uchwały nr 43/2012-2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, na kadencję 2012-2016
1. Prof. dr hab. Joanna Barłowska- przewodnicząca
2. Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska- Witkowska – członek
3. Dr hab. Anna Chmielowiec – Korzeniowska – członek
4. Dr hab. prof. nadzw Renata Klebaniuk- członek
5. Dr hab. Andrzej Junkuszew – członek
6. Dr hab. Tomasz Mieczan – członek
7. Inż Małgorzata Pinkos - przedstawiciel pracowników inżynieryjno - technicznych - członek - od 17.03.2016 
8. Mgr inż. Marcin Hałabis– przedstawiciel doktorantów – członek- od 1.10.2015
9. Zuzanna Całyniuk - przedstawiciel studentów – członek –od 1.10.2015
10. Mgr Kamila Stachyra – przedstawiciel doktorantów – członek do 30.09.2015
11. Marcin Hałabis- przedstawiciel studentów – członek do 30.09.2015