BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Wydziałowa Komisja ds. Jakości Ksztalcenia

« wstecz

  

Skład Wydziałowej Komisji d.s. Jakości Kształcenia powołanej przez Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki na lata  2019-2020
 
1.      Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek –  przewodnicząca
2.      Dr hab. prof. uczelni Andrzej Junkuszew – członek
4.      Dr hab. prof. uczelni Anna Winiarska-Mieczan – członek
5.      Dr hab. prof. uczelni Krzysztof Olszewski – członek
6.      Dr hab. Monika Kędzierska-Matysek - członek
6.      Inż. Małgorzata Pinkos – przedstawiciel pracowników inżynieryjno- technicznych – członek
7.      Mgr inż. Marcin Hałabis – przedstawiciel doktorantów – członek
8.      Martyna Frątczak - przedstawiciel studentów - członek